Bättre sämja på arbetsplatserna – nya verktyg för chefer att ingripa mot mobbning

Arbetshälsodagarna 11–12.9.2018, Tammerfors Mäss- och Sportcenter
Pressmeddelande 32/2018, Fritt för publicering 12.9.2018

Ungefär fem procent* av alla arbetstagare upplever mobbning eller osakligt bemötande i arbetet. Enligt Kommun10-undersökningen är det emellertid bara hälften av dem som talar om det för sin chef. Att ta tag i mobbning upplevs fortfarande som svårt.  

En ny webbutbildning från Arbetshälsoinstitutet, Bättre sämja genom nolltolerans för arbetsplatsmobbning, ger cheferna möjlighet att snabbt och behändigt lära sig nya metoder för ingripande.

- Vi vill göra det lättare för cheferna att lära sig nytt och ta tag i svåra saker genom att sänka tröskeln för ingripande. Vår nya webbutbildning har blivit väl mottagen. Den innehåller bl.a. korta videofilmer och övningsuppgifter som hjälper cheferna att få en klar bild av sitt ansvar och lär dem att hantera konfliktutredningar, säger senior konsult Antti Soikkanen vid Arbetshälsoinstitutet.

- Man kan bekanta sig med våra webbutbildningar i samband med Arbetshälsodagarna 11-12.9.2018 och EuroSafety-mässan i Tammerfors. Det är bara att kontakta oss för presentation och provanvändning, så skickar vi testkoderna genast efter Arbetshälsodagarna.

Varför ingrips det inte mot mobbning?

Under projektet Harmoniska arbetsplatser (Sopuisa työyhteisö) genomförde Arbetshälsoinstitutet en enkät om mobbning. Av de arbetstagare och chefer som besvarade enkäten uppgav hälften att de upplever mobbning som en så känslig och emotionellt laddad fråga att man inte vill ta tag i den. Många upplevde att frågan inte angår dem (50 % av arbetstagarna och 40 % av cheferna.) I många fall blev osakligt bemötande inte ens identifierat som sådant.

- Det första steget mot mobbning på en arbetsplats är att identifiera riskerna för osakligt bemötande och lära sig att ta upp sådana frågor till diskussion. Utredning av konflikter är chefernas uppgift. Om mobbaren är chef, är det chefens chef som ansvarar för utredningen, säger Soikkanen.

- För att situationen på arbetsplatsen ska förbättras och förbättringen bli bestående, krävs ändrade arbetssätt och stöd för en positiv arbetskultur. För att detta ska lyckas, bör hela arbetsgemenskapen vara med.

Risken för osakligt bemötande kan öka i förändringssituationer

En faktor som har konstaterats vara en riskfaktor för osakligt bemötande är förändringar på arbetsplatsen, t.ex. organisationsförändringar. Förändringar leder till ökad oklarhet och osäkerhet och ökar risken för osakligt bemötande.

- Dagens arbetsliv kännetecknas av ständiga förändringar och omvälvningar. Ledningen bör vara medveten om situationen och se till att cheferna har kunskap och färdiga redskap, så att de kan ingripa, om de stöter på osakligt bemötande.  Kunskap och färdigheter underlättar det förebyggande arbetet, understryker Soikkanen.

Arbetshälsoinstitutets webbutbildningar är ett behändigt sätt att stärka de färdigheter som arbetslivet kräver

Arbetshälsoinstitutets webbutbildning Bättre sämja genom nolltolerans för arbetsplatsmobbning (Sopuisa – Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen) är avsedd för arbetsplatser, som vill utveckla en positiv och ansvarsfull arbetskultur och främja nolltolerans för arbetsplatsmobbning. Webbutbildningen har tagits fram med finansiellt stöd av Arbetarskyddsfonden.

Arbetshälsoinstitutets övriga, kunskapsbaserade webbutbildningar omfattar bl.a.: Bättre arbetsengagemang genom omformning av arbetet (Työn imua työtä tuunaamalla), Återhämtning ger energi, (Virtaa palautumisesta), Tid & Fokus (Aika & Fokus) och Arbetarskyddsutbildning för chefer (Esimiesten työturvallisuuskoulutus).

_________________

*Statistikcentralen, Työolojen muutokset 1977-2013

Mer information: Antti Soikkanen, senior konsult, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 320 8614, antti.soikkanen@ttl.fi

Webbutbildningar och testkoder: Niina Kallio, utvecklingschef, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 3246, niina.kallio@ttl.fi

Bekanta dig också med

vår webbsajt om arbetsplatsmobbning: Työpaikkakiusaaminen www.ttl.fi

vårt pressmeddelande om projektet Harmoniska arbetsplatser (Sopuisa työyhteisö -hanke): Mobbning får inte tolereras – bryt mobbningsspiralen på arbetsplatsen (2016)

Våra övriga utbildningar och tjänster

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, koordinator
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 560 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media