Börja återhämtningen redan under arbetsdagen i arbetet inom social- och hälsovården

Report this content

Arbetshälsoinstitutet har sammanställt en omfattande verktygslåda för hanteringen av belastningsfaktorer i arbetet för företagare och anställda inom social- och hälsovårdsbranschen. Pötki pitkälle!-rekommendationerna (ung. Du kommer långt!) utgår från idén att det går att börja återhämtningen från arbetet redan under arbetsdagen. Goda verktyg behövs eftersom de varierande uppgifterna inom social- och hälsovårdsbranschen belastar arbetstagarna på många olika sätt.  

Pressmeddelande 24.3

Företagare och samarbetspartner inom social- och hälsovårdsbranschen har deltagit i att utveckla rekommendationerna. Tipsen bygger därför både på forskningsdata och på praktiska erfarenheter. Målet är att minska den fysiska, psykosociala, kognitiva och etiska belastningen. Resultatet är ett informationspaket som baserar sig på expertkunskap och praktiska lösningar.  

Hanteringen av fysisk belastning börjar med identifiering  

Arbetets fysiska belastningsfaktorer går att påverka genom säkra arbetssätt, fungerande arbetstider, tillgängliga arbetsutrymmen samt olika arbets- och hjälpmedel. Informationspaketet och frågorna i det hjälper oss att identifiera belastningsfaktorer.  

– Några sätt att minska belastningen är till exempel genom att lägga in pauser i statiskt arbete, växla mellan att sitta och stå och regelbundet ta pauser. Arbetet kan oftast göras smidigare och lättare med fungerande arbetsformer och en trygg och tillgänglig arbetsmiljö, säger Erja Sormunen, specialforskare på Arbetshälsoinstitutet. – Ett fysiskt mångsidigt och varierande arbete upprätthåller och främjar hälsan.  

I Pötki pitkälle!-rekommendationerna finns detaljerad information om ergonomiska sätt att minska arbetsbelastningen.  

Stresshantering genom tankearbete  

Arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen innebär dagligt tankearbete, dvs. problemlösning. Kognitivt arbete och krav på databehandling hör till vardagen. Det lönar sig att ta stöd av arbetets resurser, såsom att lära sig nya saker, för att undvika stress. Informationspaketet ger tips och råd om hantering av bl.a. störningar, avbrott och för mycket information.  

– Det viktigaste är att arbetsmängden hålls på en rimlig nivå. Olika typer av arbete bör ordnas så att krävande arbetsuppgifter kan göras medan man är pigg. Det lönar sig att göra en sak i taget och undvika avbrott genom att skapa en lugn arbetsmiljö för arbetsuppgifter som kräver koncentration, påminner Johanna Välimäki, företagspsykolog på Arbetshälsoinstitutet.  

Pötki pitkälle!-rekommendationerna innehåller ett stort antal tips om stresshantering. Det går att minska både stress och stressrelaterade symtom med hjälp av olika övningar.

Känslor kan bli en resurs

Arbetet påverkas även av känslor. Informationspaketet behandlar olika psykosociala faktorer och ger råd om vad vi kan göra för att vända psykiska, sociala och etiska belastningsfaktorer till resurser.  

Ofta hjälper det att stärka sina egna möjligheter att påverka. Andra viktiga faktorer är att har ett arbete som känns inspirerande och meningsfullt, tydliga mål och en klar ansvarsfördelning samt rättvis respons. Det är även bra att fundera på sina egna och arbetsplatsens värderingar och huvudsakliga mål. Ett arbete som utförs på en etiskt hållbar grund ger tillfredsställelse åt den som utför arbetet.  

Återhämtning är summan av många faktorer  

Det är viktigt att återhämtningen från arbetet påbörjas redan under arbetsdagen för att främja arbetsförmågan. Pötki pitkälle!-rekommendationerna påminner om vikten av att lägga in pauser i arbetet. På pausen passar det bra med till exempel pausgymnastik eller en kort promenad.  

Efter arbetsdagen är det bra att göra något som avviker från arbetsuppgifterna för att komma ifrån arbetet, att sova tillräckligt och ha hobbyer. Bra för välbefinnandet och återhämtningen är även en hälsosam kost och mellanmål.

Läs mer om Pötki pitkälle!-rekommendationerna (på finska): www.ttl.fi/potkipitkalle

Ett avgiftsfritt webbseminarium om rekommendationerna ordnas den 20 april. Ta en titt på programmet och anmäl dig  

Mer information:  

Erja Sormunen, specialforskare, 043 824 1344, erja.sormunen@ttl.fi  

Johanna Välimäki, företagspsykolog, 043 474 3179, johanna.valimaki@ttl.fi  


Mediatjänster

Juha Hietanen, specialexpert inom mediekommunikation
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn +358 50 477 32 67
juha.hietanen@ttl.fi

Päivi Lehtomurto, specialexpert inom mediekommunikation
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn +358 50 4156 309
paivi.lehtomurto@ttl.fi

 

Arbetshälsöinstitutes materialbank


Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda. ttl.fi

Taggar:

Prenumerera