Gott chefsarbete och en öppen arbetsgemenskap hjälper invandrare att lyckas i sitt arbete

Hur bra en anställd med invandrarbakgrund lyckas i sitt arbete beror mera på arbetsgemenskapen än på den anställde själv, visar en ny undersökning från Arbetshälsoinstitutet. På arbetsplatser där medarbetarna kommer från olika kulturer är det viktigt att chefen ser till att samarbetet mellan medarbetarna fungerar bra och att alla känner till arbetsplatsens spelregler och sin egen arbetsroll.

– Till de faktorer som gör det lättare för invandrare att klara arbetet hör förutom gott chefsarbete och en öppen arbetsgemenskap, stöd från arbetskamraterna och bra introduktion i arbetet – samma faktorer som främjar framgång på vilken arbetsplats som helst, konstaterar forskaren Kirsi Yli-Kaitala från Arbetshälsoinstitutet.

Man kan komma en god bit på vägen genom att satsa på bra introduktion och vägledning i arbetet. Vid ett av de företag som deltog i undersökningen, serviceföretaget Sol Palvelut Oy, har man ett system med tutorer som medverkar i inskolningen av nyanställda som inte kan finska. Som tutorer fungerar äldre anställda som talar den nyanställdes språk. Det också viktigt att de nyanställda får regelbunden feedback på sitt arbete.

Språkproblem är det första många kommer att tänka på när det blir tal om de utmaningar man möter på mångkulturella arbetsplatser. Men yrkeskunskap består av mycket mer än bara språkkunskaper. Erfarenheterna från arbetsplatserna visar att arbetet och samarbetet med arbetskamraterna kan fungera bra också om man inte har ett gemensamt språk.

– Det är bra att ge tydliga anvisningar och att fråga om något är oklart. Man kan också använda bilder och andra metoder för att underlätta kommunikationen. När samspelet fungerar bra, kan man lära sig språket också genom arbetet, påpekar Yli-Kaitala.

Missförstånd kan förebyggas med hjälp av tydliga spelregler

I samband med arbetsintroduktionen är det bra att också stärka medarbetarnas beredskap att anpassa sig till en mångkulturell arbetssituation. Skillnader i kulturbakgrund behöver inte bli någon stötesten, bara man vågar talar öppet om skillnader och likheter mellan olika kulturer och ser till att samarbetet på arbetsplatsen bygger på hänsyn och respekt för alla medarbetare.

Ju större mångfalden på arbetsplatsen är, desto tydligare spelregler bör man ha. Det är speciellt viktigt att komma överens om rutiner för hantering av frågor som man inte har stött på tidigare. Det kan t.ex. hända att en medarbetare vill besöka sitt tidigare hemland och därför vill ha längre ledighet än vad hans normala semester medger.

– Det är viktigt att uppmuntra medarbetarna att genast ta med alla nyanställda i det sociala samspelet på arbetsplatsen, eftersom nykomlingarna den vägen snabbt kommer underfund med arbetsplatsens spelregler. Det här är speciellt viktigt för dem som står i början av sin yrkeskarriär, understryker forskare Minna Toivanen från Arbetshälsoinstitutet.

– Ju bättre man lär känna sina arbetskamrater, desto bättre förstår man varandra och desto mindre blir risken för missförstånd, tillägger hon.

Objektchef Sari Crnobreg vid Sol Palvelut Oy framhåller att även om det är viktigt för invandrarna att anpassa sig till det finländska samhället och reglerna på arbetsplatsen, så är det minst lika viktigt att inte tappa kontakten med sina rötter och sin kulturella identitet.

– Vårt sätt att framhäva att alla är jämbördiga och har rätt att vara stolta över sina rötter är att använda en ”världskulturkalender” där de olika ländernas nationella högtidsdagar finns utmärkta. När det firas en nationell högtidsdag i ett land önskar vi alla som kommer från det landet en trevlig högtidsdag.

Handbok och webbsidor som stöd för mångkulturella arbetsplatser

Arbetshälsoinstitutets nya handbok Monikulttuurinen työpaikka (Den mångkulturella arbetsplatsen) riktar sig till chefer på mångkulturella arbetsplatser. Handboken innehåller råd om hur man kan anpassa arbetsplatsrutinerna, så att de tar hänsyn till medarbetarnas kulturella bakgrund. Innehållet baserar sig på ett omfattande forskningsmaterial och en sammanställning av expertbaserad kunskap.

De råd för mångkulturella arbetsplatser som vi har lagt ut på våra webbsidor är till nytta för hela personalen. På adressen www.ttl.fi/monikulttuurinen_tyopaikka finns också en resursmätare där personalen på mångkulturella arbetsplatser kan testa hur väl man på deras arbetsplats har beaktat den kulturella mångfalden. Resursmätaren ger omedelbart svar på den frågan.

Både handboken och materialet på webbsidorna har producerats inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojektet Maahanmuuttajan onnistuminen työssä (Invandrares framgång i arbetet) 2010–2013, som har finansierats av Arbetarskyddsfonden.

Mer information

forskare Kirsi Yli-Kaitala, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 8585, kirsi.yli-kaitala[at]ttl.fi
forskare Minna Toivanen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2665, 043 824 4506, minna.toivanen[at]ttl.fi
teamchef Ari Väänänen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2435, ari.vaananen[at]ttl.fi
objektchef Sari Crnobreg, SOL Palvelut Oy, tfn 040 085 4045, sari.crnobreg[at]sol.fi

Bekanta dig med handboken

Monikulttuurinen työpaikka – opas esimiehelle (Den mångkulturella arbetsplatsen – handbok för chefen), Kirsi Yli-Kaitala, Minna Toivanen, Barbara Bergbom, Auli Airila, Ari Väänänen, Arbetshälsoinstitutet 2013 (på finska)

Recensionsexemplar och bokförsäljning: Arbetshälsoinstitutets bokhandel, tfn 030 474 2543, kirjakauppa@ttl.fi; nätbokhandeln www.ttl.fi/verkkokauppa

Forskningsrapporten Maahanmuuttajan onnistuminen työssä (Invandrares framgång i arbetet) (på finska)
Webbsidorna Monikulttuurinen työpaikka (Mångkulturella arbetsplatser) (på finska)
Kortfattade rekommendationer för mångkulturella arbetsplatser (på finska)

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har närmare 800 anställda.

Prenumerera

Media

Media