• news.cision.com/
  • Työterveyslaitos/
  • Inom scenkonstbranschen vill man förbättra säkerheten i arbetet – forskningsprojektet har redan skapat väl fungerande verktyg för detta

Inom scenkonstbranschen vill man förbättra säkerheten i arbetet – forskningsprojektet har redan skapat väl fungerande verktyg för detta

Report this content

Arbetshälsoinstitutets projekt Floor is Yours! har undersökt arbetet inom scenkonst som ofta utförs under riskfyllda förhållanden. Samarbetet mellan aktörer inom teater, opera, cirkus, dans, musik och annan scenkonst och forskare har skapat kompetenta verktyg för att förbättra säkerhetskulturen. 

Arbetshälsoinstitutet informerar, får publiceras 13.1. 

Arbetshälsoinstitutets projekt Floor is Yours! har undersökt arbetet inom scenkonst som ofta utförs under riskfyllda förhållanden. Samarbetet mellan aktörer inom teater, opera, cirkus, dans, musik och annan scenkonst och forskare har skapat kompetenta verktyg för att förbättra säkerhetskulturen. 

Projektet fick sin början i och med att säkerhetskulturen oroade aktörerna.  När scenkonst görs med stort hjärta är det möjligt att skyddsnätet eller tillräcklig återhämtning blir sekundärt. 

–Med hjälp av undersökningen ville man utreda säkerhetskulturens nuläge och utveckla praktiska verktyg för att förbättra säkerheten och välbefinnandet, säger Susanna Visuri, äldre sakkunnig vid Arbetshälsoinstitutet. 

I krävande arbetsmiljöer lurar riskerna 

I det treåriga undersökningsprojektet samlades material med hjälp av en elektronisk enkät, intervjuer och genom att observera arbetsgruppernas verksamhet i olika skeden av produktionsprocessen. Fokus ställdes på utveckling av säkerhetsledning och riskhantering i workshoppar. Materialet har nyttiggjorts på bred front under verksamheten. 

Som de mest centrala risk-, faro- och belastningsfaktorerna nämns buller och oväsen, att göra flera saker samtidigt, psykiskt belastande arbetsuppgifter, trötthet och brådska. Arbetets mest centrala resurser är kolleger och arbetsatmosfären, arbetets innehåll och framgångar i arbetet och responsen på det. 

Forskningsresultaten ger dock motstridiga svar på säkerhetskulturen. Inom branschen värderas säkerhet och välbefinnande och dessa två vill man utveckla. Forskningsresultaten tyder även på oro om att säkerheten och välbefinnandet i arbetet inte tas på tillräckligt allvar inom branschen. Fler än var fjärde av dem som svarade på enkäten talade om att hen varit med i en produktion eller arbetssituation där någon råkat ut för en allvarlig arbetsolycka. 

Beslut om säkerhet borde kunna göras inom arbetsgruppen så att ansvaret inte lämnas till en enda person. Aktörerna inom branschen önskar ingripande i missförhållandena, i synnerhet när det gäller de psykosociala belastningsfaktorerna.  

Verktyg och checklistor till stöd inom branschen 

Utifrån undersökningen har en rider för säkerhet och välbefinnande för scenkonst byggts upp på Arbetshälsoinstitutets webbplats. På webbplatsen finns övergripande information och vägledning om hantering av ledarskap och säkerhet och konkreta verktyg för säkerhet i arbetet. Mångsidighet är nödvändigt eftersom en produktion inom scenkonst kan bestå av många olika aktörer, från anställda till dem som sysselsätter sig själva. 

Till verktygen hör till exempel onlineverktyget för riskbedömningen OiRA för scenkonst (Online Interactive Risk Assessment). Fördelen med applikationen som förvaltas av Europeiska unionens arbetsmiljöbyrå är att den är avgiftsfri och lätt att använda. OiRA innehåller de viktigaste riskfaktorerna i arbetet inom branschen och förslag till åtgärder för att hantera dessa. 

Det treåriga forskningsprojektet som avslutas med en slutrapport har genomförts med stöd från Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet och andra samarbetsaktörer. 

I projektet i samarbete med Arbetshälsoinstitutet: 

Finlands Teatrar rf, Fackförbundet för teater och media Finland, Finlands Skådespelarförbund rf, Musikerförbundet, Finlands symfoniorkestrar rf, Finlands nationalopera och -balett, Informationscentralen för cirkuskonst, Konstuniversitetet, Finlands konservatorieförbund, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto, Regionala danscentret i Östra Finland, Regionala danscentret i Mellersta Finland, Regionala danscentret i västra Finland, Regionala danscentret i Österbotten, Regionala danscentret i norra Finland / JoJo - Oulun tanssin keskus, Routa Company, Tanssiteatteri Rimpparemmi ja Pyhäsalmen Tanssi, Regionala danscentret i Inre Finland och Regionala danscentret i Helsingfors / Zodiak - Uuden tanssin keskus. 

Läs slutrapporten (på finska) 

En rider för säkerhet och välbefinnande inom scenkonst
 

OiRA verktygen inom scenkonst

Mer information: 

Susanna Visuri, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 5912, susanna.visuri[at]ttl.fi 

Mediatjänster

Juha Hietanen, specialexpert inom mediekommunikation
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn +358 50 477 32 67
juha.hietanen[at]ttl.fi

 

Päivi Lehtomurto, specialexpert inom mediekommunikation

Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn +358 50 4156 309
paivi.lehtomurto[at]ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

Media

Media