Invalidpensioner kan förebyggas genom att belastningsfaktorerna minskas

Report this content

Arbetshälsoinstitutet informerar 12.3.2020 kl. 13, pressmeddelande 14/2020

I Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap har i dag publicerats en ny analys som granskar de fysiska belastningsfaktorerna i arbetet samt övergången till invalidpension på grund av artros i knä och höft.

Utifrån uppgifterna kan man bedöma hur mycket olika belastningsfaktorer inverkar på övergången till invalidpension i den valda yrkesgruppen.

– Analysen är ett verktyg till exempel för arbetsplatser eller företagshälsovård: vilka effekter kan man på lång sikt få genom att göra ändringar i arbetet, säger specialforskare Taina Leinonen från Arbetshälsoinstitutet.

Med hjälp av data kan man identifiera yrkesgrupper där en hög risk för övergång till invalidpension på grund av artros kan minskas genom att man gör ändringar i arbetet eller genom att man byter yrke.

Den första versionen, som nu publicerats, fokuserar på antalet personer som gått i invalidpension på grund av artros i knäet och höft.

– I kommande uppdateringar kommer fler orsaker till invalidpensioner att uppges. Härnäst ges information om axelsjukdomar, säger Leinonen.

Materialet baserar sig på ett omfattande slumpmässigt urval på 70 % av personer i arbetsför ålder i Finland och på Arbetshälsoinstitutets databas över belastningsfaktorer i arbetet.

Tjänsten Arbetslivskunskap fyller ett år och under denna tid har i tjänsten publicerats nästan 20 innehållshelheter. Tjänsten uppdateras regelbundet.

Arbetslivskunskap är en tjänst som tillhandahålls av Arbetshälsoinstitutet. Den samlar ihop arbetslivsdata ur olika källor och erbjuder dem för allmänt bruk. Tjänsten är avsedd för experter, medier, utvecklare av arbetslivet och andra aktörer som utnyttjar arbetslivskunskap. Arbetslivskunskap offentliggjordes i mars 2019.

Länk:

Invalidpensioner och belastningsfaktorer (på finska)
https://www.tyoelamatieto.fi#/fi/articles/analysisRetirementWorkExposure

Arbetslivskunskap på svenska: https://tyoelamatieto.fi/#/sv/

Mer information:

Taina Leinonen, specialforskare, tfn +358 30 474 2030, taina.leinonen@ttl.fi

Mediatjänster
Kristiina Kulha, specialexpert
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, specialexpert
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.