Långsiktigt arbete för främjande av arbetssäkerheten

Pressmeddelande 55/2015 Helsingfors 20.10.2015
Fritt för publicering 22.10.2015 kl. 13

Noll olycksfall-forumet delar ut nivåklassdiplom till arbetsplatser som gjort en långsiktig insats för att förbättra säkerheten i arbetet. Nivåklassdiplom för främjande av arbetssäkerheten 2014 får sammanlagt 37 arbetsplatser.

Diplomen delas ut vid Noll olycksfall-forumets evenemang i Helsingfors den 22 oktober. Pressen är välkommen till utdelningsceremonin, som hålls i Arbetshälsoinstitutets auditorium (Topeliusgatan 30, Helsingfors).

Bland mottagarna finns denna gång både flera nya företag och sådana arbetsplatser som har fått diplomet flera år i rad. Både stora och små arbetsplatser kan få nivåklassdiplom.

Alla ansökningar gås igenom av en ledningsgrupp bestående av representanter för medlemmarna i Noll olycksfall-forumet. Det är också ledningsgruppen som beslutar om klassificeringarna.

– Det gläder oss att arbetsplatser av alla de slag har ansökt om nivåklassdiplom och fått erkänsla för en resultatrik insats för bättre säkerhet i arbetet på alla tre klassificeringsnivåerna. Vi gläder oss speciellt mycket över att det redan finns en del arbetsplatser som har nått målet noll olycksfall, konstaterar ledningsgruppens ordförande Jari Haijanen vid Sappi Europes Gerknäsfabrik.

Noll olycksfall-forumet delar varje år ut nivåklassdiplom till de medlemmar som har lyckats bra med det säkerhetsförbättrande arbetet på sin arbetsplats. Syftet med klassificeringen är att hjälpa arbetsplatserna att följa säkerhetsnivåns utveckling och uppmuntra dem att förbättra säkerheten ytterligare. Omständigheter som har betydelse för beviljandet är olycksfallsfrekvensen på arbetsplatsen och olyckornas svårighetsgrad. Därtill förutsätter man att arbetsplatsen har ett bra system för utredning av olycksfall och rapportering av tillbud.

Följande organisationer får nivåklassdiplom den 22 oktober 2015. (För närmare kontaktuppgifter, se bilagan).

NIVÅ I - På världstoppen (16 arbetsplatser)
ALSTOM Finland Oy
Bosch Rexroth Oy
Caruna Ab
Forchem Oy
Freeport Cobalt Oy
Golder Associates Oy
Kemira Abp Harjavalta
MeramaTec Oy
NCC Rakennus Oy / Lounais-Suomen tulosyksikkö
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Oulun Energia Urakointi Oy
Posiva Ab
Savon voima Oyj
Steris Finn-Aqua
Synthomer Finland Oy
UPM Pellos 1

NIVÅ II - På väg mot världstoppen (12 arbetsplatser)
CH-Polymers Oy
CP Kelco Oy
Empower Group/Empower Oy
Helen-koncernen
Hexion Oy
Kone Industrial Oy Hissfabriken
LVI-Dahl Oy
Omya Oy, Salon Mineraali Oy
Rauman Satama Oy
Ruukki Construction Suomi Oy
Stena Recycling Oy
Telinekataja Oy

NIVÅ III - Med sikte på världstoppen (9 arbetsplatser)
Ensto Finland Oy
Fermion Oy
Finex Oy
Kotkamills Oy
Ponsse Oyj
Sandvik Mining and Construction Finland Oy
Takoma Gears Oy
UPM-Kymmene Oyj Joensuu fanerfabrik
Vexve Oy

Noll olycksfall-forumet är ett nätverk för arbetsplatser i Finland som arbetar för att främja noll olycksfallstänkandet och fortlöpande förbättring av arbetssäkerheten. Forumet grundades 2003 och omfattar 336 arbetsplatser. Genom nätverket får medlemmarna information om praktiska redskap för förbättring av arbetsrutinerna. Nätverket är en arena som är öppen för diskussion och idéutbyte.

Forumet är öppet för alla arbetsplatser oavsett bransch, storlek eller nuvarande säkerhetsnivå – det viktigaste är viljan att utveckla säkerheten i arbetet. Forumets verksamhet samordnas och utvecklas av Arbetshälsoinstitutet.  

Mer information

utvecklingschef Tommi Alanko, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 719 2521, tommi.alanko[at]ttl.fi
specialexpert Maija-Leena Merivirta, tfn 043 824 3394, maija-leena.merivirta[at]ttl.fi,
www.nollatapaturmaa-foorumi.fi

Programmet för diplomutdelningen den 22 oktober 2015

13.00       Välkomstord
               Generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet  
13.15       Utdelning av nivåklassdiplomen

paus

13.45       Så här gjorde vi!
               diplomtagarna har ordet
               nivå I - UPM Pellos 1
               nivå II - Helen-koncernen
               nivå III - Finex Oy
14.45       Kaffe och kaka

Anmälningar:
https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=688&&id=3627

Bilagor:
kontaktuppgifter till företagen

Mediatjänster:
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170
www.ttl.fi/sv

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 680 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera

Media

Media