Långsiktigt arbete ger resultat – 67 arbetsplatser får Noll olycksfall-forumets nivåklassificering

Pressmeddelande 29/2016, Helsingfors 10.5.2016

Noll olycksfall-forumet har delat ur nivåklassdiplom till 67 arbetsplatser som gjort en långsiktig insats för att förbättra säkerheten i arbetet. I fjol uppnådde mer än 20 arbetsplatser även målet noll olycksfall.

– Nollvisionen är handlar både om ett mål – noll olycksfall – och ett engagemang för utveckling av säkerheten och välbefinnandet i arbetet. Framför allt handlar det om fortlöpande åtgärder i arbetets vardag.  På varje arbetsplats bör man själv tänka igenom vad nollvisionen innebär för den egna arbetsplatsen och vilken inställning och verksamhetskultur som krävs för att förverkliga denna vision, konstaterar ordföranden för Noll olycksfall-forumets ledningsgrupp, säkerhetschef Jari Haijanen vid Sappi Europes Gerknäsfabrik.

Noll olycksfall-forumet delar varje år ut nivåklassdiplom till de medlemsarbetsplatser som framgångsrikt har främjat arbetssäkerheten på sina arbetsplatser. Syftet med klassificeringen är att hjälpa arbetsplatserna att följa säkerhetsnivåns utveckling och uppmuntra dem att förbättra säkerheten ytterligare. Omständigheter som har betydelse för beviljandet är olycksfallsfrekvensen på arbetsplatsen och olyckornas svårighetsgrad. Därtill förutsätter man att arbetsplatsen har ett bra system för utredning av olycksfall och rapportering av tillbud.

Vid seminariet ”Säkerheten och arbetets nya former”, som hålls i Helsingfors den 10 maj, berättar företrädare för några av de diplomerade arbetsplatserna om hur de har nått framgång i arbetet med att förbättra  arbetssäkerheten. Seminarieprogrammet finns på www.nollis.fi/seminaari.

Följande organisationer tilldelas nivåklassdiplom:

NIVÅ I - På världstoppen (29 arbetsplatser)

ALSTOM Finland Oy

Boliden Harjavalta

Caruna Oy

CP Kelco Oy

Fermion Oy

Forchem Oy

Golder Associates Oy

Helen Elnätet Oy

Helsingfors stad, revisionskontoret

Huntsman P&A Finland Oy

J.M. Huber Finland Oy

Kemira Oyj, Espoo R&D Center

Kone Industrial Oy

LVI-Dahl Oy

MeramaTec Oy

Nordkalk Oy Ab

Oulun Energia Urakointi Oy

Prefere Resins Finland Oy

Roal Oy

Rudus Oy

Sandvik Mining and Construction Finland Oy

Sandvik Mining and Construction Oy

STERIS Finn-Aqua

Suominen Kuitukankaat Oy

Takoma Gears Oy

Trinseo Suomi Oy

Arbetshälsoinstitutet

UPM Kaukaa sågverk

UPM-Kymmene Oyj Metsä Joroisten taimitarha

NIVÅ II - På väg mot världstoppen (19 arbetsplatser)

Eaton Power Quality Oy

Ensto FInland Oy

Freeport Cobalt Oy

Helen Oy

Hydac Oy

Kemira Oyj Pori

KONE Hissit Oy

Konecranes

Moventas Gears Oy

PerkinElmer Wallac Oy

Posiva Oy

Rauman Satama Oy

Rolls-Royce Oy Ab

Tampereen Tiivisteteollisuus Oy

Tervakoski Oy

thyssenKrupp Aerospace Finland Oy

UPM - Kymmene Wood Oy, Savonlinna faner fabrik

Westenergy Oy Ab

Vexve Oy

NIVÅ III – Med sikte på världstoppen (19 arbetsplatser)

Aikawa Fiber Technolgies Oy

Boliden Kokkola Oy

Bosch Rexroth Oy

Finex Oy

FSP Finnish Steel Painting Oy

Gasum Oy

Lahti Energia Oy

Lassila & Tikanoja Oyj

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab (Panda)

Osuuskunta Maitomaa

Paroc Oy Ab

Puustelli Group Oy

Sappi Finland I Oy

Skanska Oy

SRV Rakennus Oy

Stora Enso Packaging Oy

Turku Repair Yard Ltd

VEO Oy

VR Track Oy

Noll olycksfall-forumet är ett nätverk för arbetsplatser som arbetar för  fortlöpande förbättring av arbetssäkerheten och spridning av god praxis. Forumet grundades 2003 och omfattar för närvarande 345 arbetsplatser. Verksamheten samordnas av Arbetshälsoinstitutet.

Mer information

säkerhetschef Jari Haijanen, Sappi Europe, Gerknäsfabriken, ordförande för Noll olycksfall-forumets ledningsgrupp, jari.haijanen@sappi.com, tfn 050 598 7603

direktör Tommi Alanko, Arbetshälsoinstitutet, Noll olycksfall-forumets ledare, tommi.alanko@ttl.fi , tfn 040 719 2521

www.nollatapaturmaa-foorumi.fi

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, kommunikatör/assistent
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 50 364 3158


Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 560 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera

Media

Media