Nätverken för utveckling av arbetslivet efterlyser större mångfald och fler medlemmar med invandrarbakgrund

Pressmeddelande 55/2014, Helsingfors 16.9.2014
Nätverksintresserade arbetstagare, företagare och föreningsaktiva samlades till ett frukostmöte i Arbetshälsoinstitutets regi för att diskuterade hur arbetstagare och företagare med invandrarbakgrund kan fås med i nätverken för utveckling av arbetslivet. Större mångfald i nätverken är till nytta för hela arbetslivet, när allt fler nyfinländare får möjlighet att bidra med sitt kunnande. I nätverken har alla möjlighet att lära av varann och dela med sig av sitt kunnande.

– Av deltagarna i det här frukostmötet fick vi många idéer som vi kommer att använda vid planeringen av nya evenemang och vid utvecklingen av nätverkssamarbetet, berättar Anne Salmi, specialexpert vid Arbetshälsoinstitutet. Hon leder projektet Nätverksdelaktighet på lika villkor, som var värd för mötet. Projektets syfte är att förbättra möjligheterna för invandrare att delta i olika nätverk för utveckling av arbetslivet.

Invandrarnas delaktighet i arbetslivet är en fråga som ofta diskuteras utan att de själva är närvarande. Vid frukostmötet upplevdes detta som ett problem som kräver en lösning.

– En av deltagarna föreslog att man skulle uppmuntra medlemmarna i nätverken för delaktighetsfrämjande och utveckling av arbetslivet att till nästa möte ta med sig en arbetskamrat eller företagarbekant med invandrarbakgrund, berättar Marika Nevala, expert vid Arbetshälsoinstitutet.

Arbetsvälbefinnande endast för ett privilegierat fåtal?

En del av mötesdeltagarna ansåg att välbefinnande i arbetet är ett privilegium för människor som har det väl ställt. Man befarade att vardagen för en invandrare är alltför påfrestande för att de ska ha tid att fundera över sådana frågor som välbefinnande i arbetet.

– Välbefinnande i arbetet är en fråga som gäller alla oavsett bakgrund, understryker utvecklingschef Jaana Lerssi-Uskelin vid Arbetshälsoinstitutet. – Via nätverken kan arbetstagare få goda råd om hur man förbättrar sin arbetsförmåga och uthållighet och företagare kan få hjälp med att förbättra sina ledarskapsfärdigheter. Alla som kommer till våra möten och delar med sig av sitt kunnande har nytta av samarbetet också för egen del, säger Lerssi-Uskelin, som fungerar som samordnare för Arbetsplatsernas nätverk för välbefinnande i arbetet. Hon medverkar också i det samarbete som organiseras av Forumet för välbefinnande i arbetet och Nätverket för ledarskapsutveckling.

Under mötet föreslogs också att man skulle förbättra informationen om nätverken genom att be företagscoacher och kursledare informera om nätverken för arbetslivsutveckling på kurser för företagare.

– Man hoppades också att ansvarskännande storföretag skulle dela med sig av sitt kunnande till mindre företag och enskilda företagare, t.ex. genom att berätta om sin policy för socialt ansvar och mångfaldsledarskap. Det här är en idé som jag tänker föra vidare, säger Aulikki Sippola, expert vid Företagsansvarsnätverket FIBS.

Frukostmötet Mer mångfald i nätverken! ordnades av Arbetshälsoinstitutets projekt Nätverksdelaktighet på lika villkor. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Vid frukostmötet presenterades Arbetsplatsernas nätverk för välbefinnande i arbetet, Nätverket för ledarskapsutveckling, Forumet för välbefinnande i arbetet samt Finlands Mångfaldsnätverk, som upprätthålls av Företagsansvarsnätverket FIBS.

Mer information:

specialexpert Anne Salmi, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 1342, anne.salmi[at]ttl.fi

expert Marika Nevala, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 1339, marika.nevala[at]ttl.fi

utvecklingschef Jaana Lerssi-Uskelin, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 820 1020, jaana.lerssi-uskelin[at]ttl.fi

expert Aulikki Sippola, Företagsansvarsnätverket FIBS, tfn 041 755 9588, aulikki.sippola[at]fibsry.fi

Läs mer om ämnet på:

Projektets webbsida www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tasavertaisesti

Arbetshälsoinstitutets temasida om invandrare och arbete

Välkommen till vårt nästa evenemang:

Nätverk som stöd för ledningen av mångkulturella arbetsplatser
Tid: 24.9.2014
Plats: Hilton Helsinki Strand
Evenemanget är gratis och öppet för alla som är intresserade av nätverksbyggande
Mer information och anvisningar om hur man anmäler sig: https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=350&id=3046

Bekanta dig också med:

Nätverket för ledarskapsutveckling

Forumet för välbefinnande i arbetet

Företagsansvarsnätverket FIBS

Mediatjänster:
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 750 anställda.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera