Ny MBA-utbildning för vårdchefer gagnar både personalen och kunderna

Press meddelande 9/2018, Arbetshälsoinstitutet och yrkeshögskolan Laurea informerar 29.3.2018

Arbetshälsoinstitutet och yrkeshögskolan Laurea erbjuder tillsammans en ny typ av utbildning i vårdserviceledning. Utbildningen riktar sig till ledare, chefer och utvecklare i social- och hälsovårdssektorn. Bättre förändringsledarskap är till nytta för både kunder och anställda och för utbildningsdeltagarna själva. Sista ansökningsdagen till MBA-utbildningen är 10.9.2018.

Servicesystemet för social- och hälsovården befinner sig i ett brytningsskede. I framtiden har kunden större frihet i valet av serviceproducent. Samtidigt kommer över 200 000 personer att byta arbetsplats. I en lyckad organisationsförändring är personalen med om att genomföra förändringen.

- Cheferna inom vårdsektorn står inför stora utmaningar. Systemet och processerna förändras och de anställda känner sig otrygga.

- Det krävs kompetent förändringsledarskap för att allt ska gå i lås och de anställda hållas arbetsföra, säger MBA-programchefen Sirpa Laakso.

Arbetshälsoinstitutet och yrkeshögskolan Laurea erbjuder en lösning på det problemet. MBA-utbildningen Vårdserviceledning i förändring bygger på Arbetshälsoinstitutets och Laureas starka och mångsidiga arbetslivskunnande och kännedom om social- och hälsovårdssektorn.

Arbetshälsoinstitutets experter bidrar med den senaste forskningskunskapen  

Arbetshälsoinstitutets experter har daglig kontakt med situationen på arbetsplatserna och vet mycket om förändringssituationer och förändringskommunikation. De har också tillgång till den senaste forskningsbaserade kunskapen på området.

- Vi vill uppmuntra deltagarna att förnya sitt eget arbete. Samtidigt lär de sig hur de kan inspirera sina medarbetare och förbättra deras arbetsengagemang, säger forskarprofessor Jari Hakanen vid Arbetshälsoinstitutet.

Jari Hakanen fungerar som utbildare för kursavsnittet Självledarskap.

Laurea är en stark utvecklare av arbetslivsinriktade utbildningar  

Yrkeshögskolan Laurea är en riksbetydande utbildnings- och utvecklingsaktör inom social- och hälsovårdssektorn. Laureas experter vet hur man bygger upp en arbetslivsinriktad fortbildning och hur man utvecklar serviceutbudet med hjälp av servicedesign.

- Vi erbjuder deltagarna ett mångsidigt paket som stöd för sin förändringsledning. Utbildningen omfattar även kursavsnitt om självledarskap, verksamhetsmiljöns framtid, kunskapsledning, ekonomi och servicedesign, säger MBA-programchefen Outi Perhiö vid Laurea.

- Deltagarna får även utföra en utvecklingsuppgift i anknytning till sin egen arbetsplats, så att också arbetsgemenskapen och organisationen får omedelbar nytta av utbildningen.

MBA-utbildningen riktar sig till social- och hälsovårdsaktörer inom offentligsektorn, privatsektorn och tredje sektorn med erfarenhet av lednings-, chefs- eller utvecklingsuppgifter och lämplig instituts-, yrkeshögskole- eller universitetsexamen. Utbildningen startar i oktober 2018. Den omfattar 1,5-2 år och är avsedd att genomföras vid sidan av arbetet. Förutsättningen är lämplig universitets-, yrkeshögskole- eller institutsexamen och minst 2 års arbetserfarenhet av chefs- eller utvecklingsuppgifter. Ansökningstiden går ut 10.9.2018. Utbildningen ordnas av yrkeshögskolan Laurea och Arbetshälsoinstitutet.

www.laurea.fi/sotemba

Mer information:

Outi Perhiö, MBA-programchef, yrkeshögskolan Laurea, tfn 044 358 5841, outi.perhio@laurea.fi

Sirpa Laakso, MBA-programchef, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 826 6934, sirpa.laakso@ttl.fi

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, koordinator
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera

Media

Media