Nya metoder förbättrar säkerheten i arbetet – Noll olycksfall-forumet premierade arbetsplatser för god arbetssäkerhet

Press meddelande 22/2019, 7.5.2019

Noll olycksfall-forumet har beviljat nivåklassificering i arbetssäkerhet till arbetsplatser där man har satsar på fortlöpande förbättring av arbetssäkerheten. Nivåklassificeringar erhölls av 92 arbetsplatser runtom i Finland. Syftet med nivåklassificeringen är att uppmuntra arbetsplatserna att satsa på långsiktig utveckling av arbetssäkerheten och att lyfta fram positiva exempel.

På arbetsplatser som kvalificerat sig för nivåklassificering söker man fortlöpande efter nya sätt att göra arbetet säkrare och hälsosammare.

- Man satsar på säkerhetsinformation med bland annat månadsteman, informationstavlor och nyhetsbrev. Man förbättrar säkerhetskunnandet genom att utbilda personalen i bland annat risker i samband med rutinarbete samt hur man gör säkerhetsobservationer. På vissa arbetsplatser har man använt de extra timmarna enligt konkurrenskraftsavtalet för att ordna med säkerhetsutbildning, berättar ledaren för Noll olycksfall-forumet Tiina-Mari Monni.

Ansvaret för arbetssäkerheten sträcker sig också till underleverantörerna

Man har satsat allt mer på underleverantörsföretagen.  I vissa fall har man ordnat med arbetsintroduktion och utbildning för underleverantörernas personal tillsammans med den egna personalen. Man har också registrerat och rapporterat säkerhetsobservationer och säkerhetsanmälningar från underleverantörer i samband med beställarföretagets egna observationer.  

Noll olycksfall-forumet beviljar årligen nivåklassificeringar utifrån kriterier som har tagits fram i samarbete med medlemsarbetsplatserna. Vid beviljandet granskas bland annat hur ofta det har förekommit olyckor på arbetsplatsen och hur allvarliga de har varit. Arbetsplatserna förutsätts ha fungerande rutiner för utredning av arbetsolyckor och anmälning av tillbud.

Vid seminariet Turvallisuus on tekoja (Säkerhet kräver åtgärder), som hålls i Kuopio den 22 maj, får vi höra hur man har förbättrat arbetssäkerheten på tre arbetsplatser som erhållit nivåklassificering: Västmetro-projektet, Boliden Kokkola Oy och Stena Recycling Oy.

Representanter för pressen är välkomna att delta i seminariet. Seminarieprogram: www.ttl.fi/nollis-19

Nivåklassificering i arbetssäkerhet har beviljats följande arbetsplatser (kontaktuppgifterna finns i bilagan):

I. Världstoppen (31 arbetsplatser)

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy Karhulafabriken

Ahlstrom-Munksjö Tampere Oy

Ami-Säätiö, Amiedu

Caruna

Eaton Power Quality Oy

Evonik Silica Finland Oy

Freeport Cobalt Oy

Forssan Verkkopalvelut Oy

Hexion Oy

Kiilto Oy

Kraton Chemical Oy

Paroc Group

Prefere Resins Finland Oy

Pyhäsalmi Mine Oy

Rauman Satama Oy

Roal Oy

Rolls-Royce Oy Ab

Sandvik Mining and Construction Finland Oy

Sandvik Mining and Construction Oy, Åbofabriken

SK Protect Oy

Stena Recycling Oy

Steris Finn-Aqua

Synthomer Finland Oy

TAO, Turun Ammattiopistosäätiö

Trinseo Suomi Oy, Fredrikshamn

Ulefos Oy

Westenergy Oy Ab

ViskoTeepak Oy Ab

Trafikledsverket

Yara Suomi Oy, Siilinjärvi

VEO Oy

 

II. Närmar sig världstoppen (41 arbetsplatser)

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy, S:t Michel-fabriken

Asennus N&H Service Oy

Aurubis Finland Oy

Boliden Harjavalta

Boliden Kokkola Oy

Borealis Polymers Oy

CP Kelco Oy

Empower Group

Finex Oy

Forchem OYJ

Helen Ab

Helen Elnät Ab

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts samkommun

Hydac Oy

Innogas Oy Ab

Inspecta Oy

Kemi stad

KONE Industrial Oy Hissfabriken

KSS Energia Oy

Lahti Energia-koncernen

Lantmäteriverket

Marioff Corporation Oy

MeramaTec Oy

MINEL Security Oy

Orion Oyj

Ovako Imatra Oy Ab

Oy Mirka Ab

Patria Land Systems Oy

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Santen Oy

Sappi Finland Oy

SRV Rakennus Oy

Stora Enso Oyj, Metsä

Sulzer Pumps Finland Oy

Suominen Kuitukankaat Oy

Tampereen Sähkölaitos-koncernen

Tapaturva Oy

Termotohtori Oy

Tervakoski Oy

Arbetshälsoinstitutet

Vexve Oy

 

III. På väg mot världstoppen (20 arbetsplatser)

Altia Oyj

Calderys Finland Oy

Caverion Suomi Oy

Cimcorp Oy

Digita Oy

DS Smith, Finland

Finnair Kitchen Oy

Hartela Yhtiöt Oy

Västmetro-projektet

Medisize Oy, Kontiolahtifabrikerna

Metsä Board

Moventas Gears Oy

Oy Gustav Paulig Ab

Raumaster Paper Oy

Remeo Oy

Santasalo Gears Oy

Suomen Sokeri Oy

Åbo Energi

UPM Plywood Oy

VR Group

Noll olycksfall-forumet är ett nätverk för arbetsplatser som vill förbättra arbetarskyddet och arbetshälsan fortlöpande och dela med sig av goda rutiner och arbetssätt. Forumet har verkat sedan 2003. Det omfattar i dag över 400 arbetsplatser runtom i Finland, vilket motsvarar över 16 % av den sysselsatta arbetskraften. Forumets verksamhet samordnas av Arbetshälsoinstitutet.

Mer information

produktchef Tiina-Mari Monni, Arbetshälsoinstitutet, ledare för Noll olycksfall-forumet, tiina-mari.monni@ttl.fi, tfn 050 433 1607

www.nollis.fi

@Nollatapaturmaa

 

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, koordinator
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 560 anställda.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media