På framgångsrika arbetsplatser är säkerhet en del av vardagen

Report this content

Noll olycksfall-forumet har beviljat nivåklassificering för arbetarskydd för medlemsarbetsplatser som betonar det kontinuerliga förbättrandet av arbetssäkerheten. Nivåklassificeringen mottogs av sammanlagt 63 arbetsplatser runt om i Finland. Målet med nivåklassificeringen är att stödja arbetsplatserna i långsiktig utveckling av arbetarskyddet och att lyfta fram positiva exempel på arbetsplatser där säkerhet är en del av vardagen. Arbetsplatserna berättar om sitt säkerhetsarbete under ett öppet seminarium på webben tisdagen den 5 maj 2020.

Arbetshälsoinstitutet informerar 16.4.2020, pressmeddelande 17/2020
 

– I år uppnådde 18 nivåklassificerade arbetsplatser målet om noll olycksfall, berättar Noll olycksfall-forumets chef Tiina-Mari Monni. 

– Vi har noterat att en ökning av säkerhetsobservationer ofta leder till en minskning av antalet olycksfall. Ju fler personer som börjar göra observationer på arbetsplatsen, desto mera blir säkerheten en del av vardagen, säger Monni.

Parallellt med att identifiera risker på hela arbetsplatsen har det visat sig att arbetsspecifika riskbedömningar och reflektion är bra sätt att påverka säkerheten.

Arbetsplatser som fått nivåklassificering har flera sätt att påverka och kommunicera om arbetarskydd 

– Förmännen utgör nyckelgruppen i utvecklingen av arbetarskyddet och det har gjorts en hel del för att stödja deras arbete på de nivåklassificerade arbetsplatserna, berättar Monni.

Säkerhetsarbetet som cheferna gör består av till exempel diskussioner kring arbetarskydd, säkerhetskvarter, säkerhetspromenader samt ingripande i icke-säker verksamhet.

– Arbetsplatser som fått en klassificering som omfattar hela arbetsplatsen har uppmärksammat betydelsen av säkerhet och att engagera sig för den, till exempel genom temadagar eller säkerhetsveckor, säger Monni.

Nivåklassificeringen baserar sig på gemensamt utformade kriterier

Noll olycksfall-forumets årliga nivåklassificeringar baserar sig på kriterier som skapats i samarbete med medlemsarbetsplatserna. Vid beviljande av nivåklassificering granskas bl.a. frekvensen av arbetsolycksfall på arbetsplatsen och hur allvarliga olyckorna varit, och det förutsätts att undersökningen av arbetsolycksfallen och anmälningsförfarandet vid farliga situationer fungerar väl.

Noll olycksfall-forumet arrangerar ett webbseminarium som är öppet för alla den 5 maj 2020 kl. 9–10.30 ”Såhär gjorde vi det – De nivåklassificerade i arbetarskydd berättar”. På seminariet får vi följa tre nivåklassificerade arbetsplatsers steg på sina utvecklingsvägar. Vad har gjorts, vad fungerar, vad lyckades vi med? Anmäl dig till webbseminariet:https://koulutus.ttl.fi/Koulutukset/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/6440

Nivåklassificering för arbetarskydd tilldelas den 16 april 2020 följande arbetsplatser:
(kontaktuppgifterna finns bifogade)

NIVÅ I - Världstoppen (29 st.)

Arla Oy

Caruna

Elenia Oy

Essity Finland Oy Ab

Finnfeeds Finland Ab

Kongsberg Maritime Finland Oy

Lappeenrannan Energia Oy

MeramaTec Oy

Milectria Oy / Milectria Power Oy

MINEL Security Oy

Neles Finland Ab

Oy Gustav Paulig Ab

Pyhäsalmi Mine Oy

Rauman Satama Oy

Roal Oy

Sandvik Mining and Construction Oy, Tammerfors

Sandvik Mining and Construction Oy, fabriken i Åbo

SK Protect Oy

SRV Rakennus Oy

Steris Finn-Aqua

Stora Enso Oyj, Metsä

Suominen Kuitukankaat Oy

Synthomer Finland Oy

Tmi Tiina Lius

Trinseo Suomi Oy, Hamina

Ulefos Oy

Venator P&A Finland Oy

VEO Ab

Yara Suomi Oy, Siilinjärvi

NIVÅ II - Närmar sig världstoppen (20 st.)

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy, fabriken i Karhula

Altia Abp

Caverion Suomi Oy

Cimcorp Oy

Danfoss

Danisco Sweeteners Oy

Evonik Silica Finland Oy

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Inspecta Oy

JELD-WEN Suomi Oy

Kemi Shipping Oy

KiiltoClean Oy

Kotkan Energia Oy

Medisize Ab, fabrikerna i Kontiolax

Mölnlycke Health Care Oy

Oy Mirka Ab

Skanska Oy

Arbetshälsoinstitutet

Wärtsilä Finland Oy

Trafikledsverket

NIVÅ III - På väg mot världstoppen (14 st.)

Componenta Manufacturing Ab

Digita Oy

Ekorosk Oy Ab

ISS Palvelut Oy

Kiilto Oy

Kotkamills Oy

Lindström Oy

Nordkalk Oy Ab

Raumaster Paper Oy

Santasalo Gears Oy

Åbo Reparations Varv Ab

Umicore Finland Oy

UPM Plywood Oy

ViskoTeepak Oy Ab

 

Noll olycksfall-forumet är ett nätverk för arbetsplatser med syftet att kontinuerligt utveckla arbetarskyddet och arbetshälsan och att dela med sig av god praxis. Forumet har verkat sedan 2003. För närvarande ingår 400 arbetsplatser runt om i Finland i nätverket, vilket utgör över 16 procent av den sysselsatta arbetskraften i Finland. Forumets verksamhet koordineras av Arbetshälsoinstitutet.

Mer information
produktchef Tiina-Mari Monni, Arbetshälsoinstitutet, ledare för Noll olycksfall-forumet,tiina-mari.monni@ttl.fi,tfn 050 433 1607

Ordförande för Noll olycksfall-forumets styrgrupp, Susanna Puumi, susanna.puumi@hus.fi, tfn 050 427 0260

www.nollis.fi
@Nollolycksfall

Mediatjänster
Kristiina Kulha, specialexpert
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, specialexpert
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.