Skogshälsan är viktig för alla som arbetar inom skogsbruket

Skogsbruket genomgår en omfattande omvandling som berör både själva branschen och alla som arbetar där. Förändringarna omfattar såväl lagstiftningen som branschens verksamhetsvillkor och organisationsstruktur. Skogshälsoprogrammet är ett program för utveckling av arbetsvälbefinnandet i skogsbruket, vars mål är att säkerställa att branschens viktigaste förnyelseresurs – den motiverade människan – har de förutsättningar i form av välbefinnande, kompetens och uthållighet som behövs för att möta förändringarna. Arbetet för att uppnå denna målsättning genomförs inom ramen för ett brett samarbete mellan branschens organisationer och enskilda aktörer.

Skogshälsoprogrammet inleddes i början av år 2012. Programmet bygger på den kunskap och erfarenhet som redan finns inom branschen. Målet är att ge de bästa lösningarna en fast förankring i branschens vardag.

– Skogshälsoprogrammet ger möjlighet att stärka två viktiga finländska resurser: människan och skogen. Det här innebär att programmet har stor betydelse även på samhällsnivå, konstaterar temadirektör Marja Viluksela.

För närvarande pågår 15 projekt, där man granskar välbefinnandet inom olika yrkesgrupper, bl.a. kontorspersonal, skogsmaskinförare och företagsledning. Ett av projekten genomförs vid yrkeshögskolan i S:t Michel, där man utreder hur man kan skapa bättre förutsättningar för chefsarbetet i typiska skogsbranschorganisationer, där chefen och medarbetarna inte träffar varandra särskilt ofta. Inom Metsä Group undersöker man hur man genom samarbete över organisationsgränserna kan främja arbetsvälbefinnandet i alla skeden av avverkningsarbetet.

God skogshälsa förutsätter förmåga att förnya både sig själv och arbetet

Skogshälsoprogrammets målsättning kan sammanfattas med hjälp av några välbekanta skogstermer. Förnyelse är nödvändigt både i skogen och i människors liv och arbete. För människan är förnyelsen en källa till nytänkande, inspiration och arbetsglädje och en förutsättning för att orka gå vidare med bibehållen motivation. Gallring är en annan välbekant skogsterm, som i programmet används i sin positiva betydelse.

– Det är klart att god skogshälsa bygger på att människorna mår bra och att de har kapacitet att förnya sig själva och sitt arbete. Välbefinnande är en förutsättning för motivation och framgång i arbetet, konstaterar programmets initiativtagare Ilari Pirttilä, ombudsman vid stiftelsen Metsämiesten Säätiö.

– Om man vill främja uthållighet och utveckling inom skogsbruket och på det personliga planet, kan man inte fortsätta att göra allt och hålla fast vid det gamla. En plantskog som inte sköts ordentligt kan inte utvecklas optimalt. Detsamma gäller också för oss människor. Genom att dra ner på sådant som är onödigt får man bättre överblick över kärnverksamheten och stärker sitt eget kunnande. Hela branschen mår bra och utvecklas, om vi fokuserar på det som vi redan är bäst på, sammanfattar Pirttilä.

Skogshälsoprogrammets initiativtagare och främsta finansiär är stiftelsen Metsämiesten Säätiö. Arbetshälsoinstitutet fungerar som samordnande expertorgan. Skogshälsoprogrammet fungerar på permanent basis och utlyser årligen projektfinansiering för ansökan under tiden 1.12–31.1. Stiftelsen uppskattar att de sammanlagda satsningarna i form av projektfinansiering och projektens egna finansieringsandelar fram till årsskiftet kommer att nå upp till närmare en miljon euro. Stiftelsen premierades för Årets skogsbragd som erkänsla för Skogshälsoprogrammet våren 2013.

Mer information

temadirektör Marja Viluksela, Arbetshälsoinstitutet, tfn +358 44 720 1762, marja.viluksela[at]ttl.fi
ombudsman Ilari Pirttilä, Stiftelsen Metsämiesten Säätiö, tfn +358 50 598 9920, ilari.pirttila[at]mmsaatio.fi
Skogshälsoprogrammets samordnare, specialexpert Marika Lehtola, Arbetshälsoinstitutet, tfn +358 43 824 1343, marika.lehtola[at]ttl.fi

Skogsdagarna 2013, 21–22.11.2013 (på finska)
Pressen är välkommen att delta i Skogsdagarna utan förhandsanmälan.

Mer information om programmet och projekten hittar man på webbadressen (på finska)
www.metsahyvinvointi.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 750 anställda.

Prenumerera