Social aktivitet förebådar arbetsmotivation efter pensioneringsåldern

Report this content

Aktivt socialt deltagande förutspår – både vad gäller män och kvinnor – arbetsmotivation även efter den egentliga pensioneringsåldern. I synnerhet kulturintressen, klubb- och föreningsverksamhet samt studier förebådar en senare pensionering. Likaså partnerns arbetsmotivation. Pensioneringen minskar för sin del bara lite på det sociala nätverket.

Pressmeddelande 12.3.

Kopplingen mellan sociala nätverk och pensionering studerades i två undersökningar på Arbetshälsoinstitutet och Åbo universitet. Målgruppen bestod av kommunalanställda som närmade sig pensionsåldern. Det kan vara att personer som är aktiva på fritiden också är aktiva i sitt arbetsliv. Från tidigare känner man till att social aktivitet är förenat med bättre hälsa och välbefinnande, bedömer Maarit Kauppi, specialforskare på Arbetshälsoinstitutet.

Ur målgruppen fortsatte minst var femte att arbeta åtminstone ett år efter den egentliga pensioneringsåldern. Männen sköt upp pensioneringen en aning oftare än kvinnorna.

Förutom social aktivitet var partnerns arbete förenat med att uppskjuta pensioneringen med minst ett år. Detta gällde både kvinnor och män. Det framkom även att kvinnor som levde utan partner fortsatte mer sannolikt att arbeta.– Människan är en social varelse och därför påverkar i synnerhet de närmaste människornas beslut och åsikter beslutet om pensionering, konstaterar Kauppi.

Nätverken krymper bara lite i och med pensioneringen

Det sociala nätverkets storlek förändras bara lite i samband med pensionering. Före pensioneringen bestod målgruppens respektive medlems sociala nätverk av 21 personer i snitt. I samband med pensionering minskade nätverket i medeltal med en person.Resultaten från undersökningen grundar sig på ett sampel om lite över 4 000 personer och själva samplet har plockats ur materialet i undersökningen Finnish Retirement and Ageing study (FIREA). FIREA är en undersökning som inleddes på Åbo universitet år 2013 i syfte att utreda förändringar levnadssätt, hälsa och funktionsförmåga och på dessa inverkande faktorer i samband med pensionering.

Undersökningsresultaten har publicerats i tidningen European Journal of Ageing:

Social relationships as predictors of extended employment beyond the pensionable age: a cohort study

Social network ties before and after retirement: a cohort study

Mer information:

 

Maarit Kauppi, specialforskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 825 9460, maarit.kauppi@ttl.fi