Ta med personalen i vårdreformarbetet!

Report this content

Pressmeddelande, Fritt för publicering 19.5.2017 kl. 11

Vårdreformen innebär att över 200 000 personer får en ny arbetsgivare. En lyckad organisationsförändring förutsätter att personalen deltar i förändringsarbetet. Personalens medverkan i planeringen och genomförandet av organisationsförändringen stärker deras engagemang för förändringen. I Arbetshälsoinstitutets Sotelainen-kampanj ges vårdpersonalen möjlighet att få sin röst hörd.

‒ Det är människor som bär upp det nya vårdsystemet. De utgör systemets stöttepelare i minst lika stor utsträckning som alla strukturella, administrativa och finansiella arrangemang. Ett bra arbetsklimat ger utdelning i form av bättre kundbetjäning, understryker direktör Päivi Husman vid Arbetshälsoinstitutet.

‒ Vårdreformen medför stora förändringar för dem som arbetar i branschen. De anställda bör få tillräckligt med stöd i olika skeden av förändringsprocessen. För närvarande upplever personalen stor osäkerhet, vilket också kan påverka deras hälsa och arbetsförmåga. Det är därför viktigt att personalen får en aktivare roll i planeringen, med större möjligheter att påverka och bättre tillgång till information.

I Arbetshälsoinstitutets Sotelainen-kampanj följer vi sju vårdanställdas upplevelser under reformen – hur den påverkar deras arbete och arbetsgemenskap och vilka förbättringar de hoppas att den ska leda till.

Den första som kommer till tals är Janne Tapola, direktör för missbrukarvården vid rehabiliteringscentralen Tuustaipaleen Kuntoutumiskeskus i Mäntyharju.

‒ Hos oss innebär vårdreformen ett mindre jordskalv.

‒ I förra veckan meddelade vi personalen att vi förhandlar om att överföra tjänsteproduktionen och personalen till Essote, den lokala samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax. Det kommer kanske att ske redan i början av år 2018. Detta väcker mycket oro och funderingar.

‒ För kundarbetet sätter den nuvarande samkommunsmodellen upp onödiga hinder – till exempel kundernas servicebehov bedöms ofta hos oss, men beslutsfattandet sker i andra organisationer. Servicekedjorna för kunderna i missbrukarvården är i dag så illa samordnade att vårdreformen åtminstone inte kan medföra någon försämring.

‒ Det är viktigt att inte gräla, utan att arbeta konstruktivt. Om ideologi och praktik inte går att förena, är det inte praktiken som bör ge efter, konstaterar Tapola.

Under vårens lopp får vi höra mer om vårdpersonalens åsikter.

‒ Vi hoppas att så många vårdanställda som möjligt får lust att delta i #sotelainen-diskussionen via sociala medier, på arbetsplatsmöten och i kafferumsdiskussioner, säger Husman.

‒ Vi uppmanar beslutsfattarna att ta med personalrepresentanter från alla organisationsnivåer i planeringsarbetet. Gemensam planering ger bättre vårdtjänster.

Ge vårdpersonalen beröm och positiv feedback

Också vårdpersonalens kunder – var och en av oss – kan delta i kampanjen. På webbsajten Sotelainen.fi kan man berätta om sina goda erfarenheter av vårdtjänster, t.ex. hälsocentralsbesök, sjukhusvård eller hjälp som man fått av en socialarbetare. De mest berörande historierna förmedlar vi till deltagarna i #sotelainen-diskussionen. Berättarnas identitet avslöjas inte.

 

Mer information:

direktör Päivi Husman, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 576 1314, paivi.husman[at]ttl.fi

senior konsult Nina Olin, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 8510497, nina.olin[at]ttl.fi

direktören för missbrukarvården Janne Tapola, rehabiliteringscentralen Tuustaipaleen Kuntoutumiskeskus, Mäntyharju, tfn

 

Webbplatser:

www.sotelainen.fi  #sotelainen

Principer för god organisationsförändring (www.ttl.fi/organisaatiomuutos )

Presentation av Sotelainen-workshoppen, artikel i webbtidningen Työpiste (på finska)
 

Arbetshälsoinstitutet: Utbildning och tjänster

 

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, koordinator
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är människor som bär upp det nya vårdsystemet. De utgör systemets stöttepelare i minst lika stor utsträckning som alla strukturella, administrativa och finansiella arrangemang. Ett bra arbetsklimat ger utdelning i form av bättre kundbetjäning
direkrör Päivi Husman, Arbetshälsoinsitutet