Badhus och rekreationscenter planeras

Report this content

Frågan om platsen för ett nytt badhus i Uddevalla har diskuterats sedan 2006. Genom samverkansmajoritet verkar det nu bli av.

Uddevalla har under många år varit i behov av ett nytt badhus. Det befintliga uppfördes 1974 och sedan 2006 har diskussioner pågått om var man skall bygga ett nytt. Till följd av krav om skredsäkringsåtgärder har bygget försenats och rivits upp. Nu har en samverkansmajoritet enats om att det nya badhuset skall ligga vid Rimnersvallen i stadens utkant. I planerna finns även förslag om en rekreationsanläggning i centrala staden.

Läs hela nyheten på https://uddevallagruppen.se/nytt-badhus-via-samarbete/

Information om näringslivet i Uddevalla med omnejd finns att se här:

http://trestadsforum.se/
http://uddevallabolag.se/
http://fyrbodalexpo.se/

 

Kontakt uddevallagruppen.se