Uequity One (publ) Offentliggör NAV-kurs

Report this content

TORSDAGEN, OKTOBER 28, 2021 18:00 CET

Stockholm den 28 oktober 2021 – Uequity One (publ), nedan kallad fonden, har givit ut kapitalandelsbevis med ISIN SE0015192091.

Kapitalandelsbevisen har varit upptagna för handel på NGM under kortnamnet Ueq1.

Fonden offentliggör härmed NAV-kurs per den 30 september 2021

  • Fondens NAV-kurs är satt till 98,61

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Hjelmberg, VD Uequity One AB (publ)          
Tel: +46 (0)70 499 10 86
E-post: info@uequity.se

Denna information är sådan som Uequity One AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 18:00 CEST.

Om Uequity One AB (publ)

Uequity One AB (publ) är en alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i entreprenörsledda onoterade bolag i norden.

www.uequity.se

Prenumerera

Dokument & länkar