Avslutar samarbete med Biostilla-producent

Umida Group AB (publ) har i samråd med Alfons Walcher Estates Distillery KG beslutat att avtalet mellan Umida och Walcher om import och försäljning av Biostilla gin på den svenska marknaden upphör per 22 augusti 2018.

Umida Group AB (publ) och Alfons Walcher har samarbetat sedan Umidas förvärv av Vinfabriken Sverige AB, importören av produkterna under Biostilla-varumärket. Det avslutade samarbetet påverkar Umida med c:a 2 MSEK i nettoomsättning under resterande del av 2018.

"Det är alltid tråkigt att avsluta ett framgångsrikt och långt samarbete, men vi önskar Walcher och Biostilla lycka till. Detta innebär en påverkan på vår omsättning under året, om än att marginal-påverkan inte är lika hög andelsmässigt. Vår strategi är att långsiktigt prioritera utvecklingen av en portfölj med egna varumärken med högre marginal än renodlade importuppdrag och vi har sedan en tid tillbaka arbetat med de gin-produkter som finns i vårt dotterbolag Brands For Fans sortiment och vi kommer även lansera ett eget ginvarumärke inom kort. " säger Katarina Nielsen, VD för Umida Group AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ) - Telefon: +46 (0)70-759 08 90

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar