Delårsrapport för andra kvartalet 2019 publiceras 30 augusti

Umida Group AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för andra kvartalet 2019 fredagen 30 augusti 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)
Telefon: +46 (0) 70 663 72 72

Prenumerera

Dokument & länkar