Umida: Uppdatering kring fastighetsförsäljningen

Report this content

Uppdatering kring fastighetsförsäljningen

Umida har som tidigare kommunicerats för avsikt att avyttra den helägda industrifastigheten i Götene där bolaget har sin produktionsanläggning. Förhandlingar med tilltänkta köpare har pågått en tid och parterna är i stort sett överens. Under de senaste veckorna har dock en affärsmöjlighet som bolaget arbetat för under en längre tid materialiserats vilket skulle kunna innebära ett ökat fastighetsvärde.  Mot den bakgrunden har bolagets ledning beslutat med att avvakta med en försäljning av fastigheten under en begränsad tidsperiod för att kunna utvärdera den affärsmöjlighet som uppstått. 

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 663 72 72

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar