Umida: VD-brev oktober 2019

Report this content

Förändringsarbetet går i stort sett enligt plan efter beslutet att lägga ned vår egen produktionsanläggning. Syftet med den kraftiga omställningen av verksamheten vi genomför har primärt varit att betydligt minska vår fasta kostnadsmassa (- 11 MSEK på årsbasis) samt att skapa en flexibel ”fit for purpose”-lösning vilket även kommer förbättra vårt kassaflöde avsevärt framöver. Målet är naturligtvis att vi fr o m 2020 skall kunna leverera uthållig lönsamhet samtidigt som vi fortsätter vår tillväxtresa.

Vi har som bekant slutit avtal med nya produktionspartners som efter en omfattande utvärderingsprocess succesivt kommer ta över produktionen av hela vår produktportfölj. Vi har dock valt att fortsätta lite längre än tidigare planerat med egen produktion av våra viktigaste produkter, för att ha en rejäl marginal när vi övergår till tredjepartsproduktion. Vi bygger alltså upp en hel del lager av våra mest efterfrågade produkter under fjärde kvartalet för att säkerställa att våra kunder skall kunna få snabba leveranser och minska risken för att eventuella inkörningsproblem drabbar vår försäljning. Beslutet innebär att vi först från och med årsskiftet får full effekt av nedläggningen av produktionsanläggningen i Götene.

En viktig del för vår fortsatta tillväxt kommer att vara offertvinster från monopolen i Norden. Den senaste månaden har vi vunnit tre upphandlingar från Systembolaget som kommer genera ca 6,5 MSEK i nettoförsäljning under 2020 och där dessa produkter även har en potential att ta långsiktigt fasta listningar och generera betydande volymer utöver själva offertvinsten. Ett annat tillväxtområde vi arbetar hårt med är att få Umida Partners att säkerställa ytterligare någon importlicens och vinna en eller ett par vinupphandlingar under den kommande 12-månaders-perioden.

Vår stora tillväxtpotential ligger dock i att vår exportförsäljning för Brands For Fans tar fart i de marknader där vi nu börjat etablera oss. Med det sagt är vi ödmjuka inför att det tar tid att börja generera substantiella volymer i en ny marknad i så konkurrensutsatta segment som vi verkar i, så det gäller att arbeta fokuserat och långsiktigt. Som kommunicerats tidigare har vi slutit avtal med partners på flera viktiga marknader under året där vi bedömer att UK, Finland, Tyskland och Japan representerar de med störst potential på kort sikt. Vi har börjat etablera Motörhead i den tyska gränshandeln tillsammans med vår nya samarbetspartner No1. Vi har även under året arbetat med en planerad lansering av Motörhead i USA under 2020 och under oktober kommer vi att skeppa vår första leverans till en ny partner i Luxemburg. Vi kommer återkomma kring avtalsstatus samt försäljningsprognoser för nya marknader när vi har både partnerskapsavtal samt uppskattade försäljningssiffror bekräftade för respektive marknad. 

Gällande fastighetsaffären som jag haft som ambition att avsluta under tredje kvartalet så har vi valt att skjuta fram den något. Skälet till detta är att vi under en längre tid arbetat med ett parallellt spår som skulle kunna öka värdet på fastigheten ytterligare, och en sådan möjlighet har nu materialiserats. Det finns som i alla processer av det här slaget ett stort mått av osäkerhet om den affärsmöjlighet som uppstått slutligen blir av då den är beroende av tredje part. Men då den möjliga uppsidan är substantiell så vi har valt att fullfölja detta spår innan vi fattar vidare beslut i frågan. Vi räknar med att ett avslut i så fall sker innan årsskiftet. Då diskussionerna kring detta är under sekretess kan jag inte delge några ytterligare detaljer.  De köpare vi tidigare förhandlat och fortfarande förhandlar med har inte backat ur affären, då hade vi kommunicerat detta, och planen är fortsatt att fastigheten skall avyttras då vi får bättre avkastning på kapitalet genom att investera i vår egen tillväxt. 

Stockholm 14 oktober 2019

Mats Jämterud

Tf VD

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar