UMIDA: VD ökar sitt ägande i bolaget

Report this content

Umida Group AB (publ) VD Filip Lundquist har ökat sitt ägande i bolaget den senaste tiden genom att först garantera och teckna nyligen avslutad emission om 100 000 kr samt att den 16 mars köpt aktier över marknaden. Filip Lundquist totala innehav i bolaget uppgår nu till 182 304 aktier.   

Filip Lundquist har varit VD i bolaget sedan 2020. Han har de senaste veckorna ökat till ägande i bolaget genom att garantera teckning i den nyligen avslutade emissionen samt att den 16 mars köpt aktier över marknaden. Köpet över marknaden omfattade 9 590 aktier och skedde till kursen 2,39kr per aktie. Efter den senaste tidens förvärv uppgår Filips innehav i bolaget till 182 304 aktier.   

”Det är alltid glädjande när ledande personer förvärvar aktier i bolag de driver. Det visar tilltro till bolaget och dess framtid. Jag är själv stor aktieägare i Umida samt var med och garanterade emissionen. Att Filip ökar titt ägande ser jag mycket positivt på.” säger Mats Jämterud, Ordförande i Umida Group AB.

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Prenumerera