Umida Group AB (publ) publicerar Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Report this content

Umida Group AB (publ) publicerar sin Årsredovisning 2021.

Årsredovisningen för Umida Group AB (publ), avseende räkenskapsåret 2021, finns nu tillgänglig på www.umidagroup.com.

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Prenumerera