VD brev december 2018

Nu är det upplopp på glöggsäsongen och året börjar närma sig sitt slut. Jag vill i årets sista VD brev ge en kort tillbakablick på året som gått och summera några viktiga händelser och framsteg. Det har varit ett intensivt och händelserikt år och vi har tagit många viktiga steg på bolagets tillväxtresa. Under 2018 har det varit stort fokus på försäljningstillväxt – på att växa vår varumärkesportfölj och att börja investera i marknadsföring för att bygga starka varumärken och driva försäljning. Jag vill lyfta fram ett par områden och initiativ som varit prio under året.

Glögg expansion: 
Vi har expanderat och fyrdubblat försäljningen till dagligvaruhandeln i Sverige bl.a. genom lanseringen av Pluras alkoholfria glögg och genom ett offensivt säljarbete av vår partner Conaxess Trade. I Finland har vi lanserat de nya produkterna G-glögi rödvinsglögg och G-glögi vitvinsglögg på monopolet Alko, i samarbete med nya säljpartnern Bornicon & Salming. På Systembolaget har vi i år tre produkter i ordinarie sortiment, den nya Blåbärsglöggen och Vinfabrikens klassiska Äppelglögg i två storlekar. Vi har även försäljning av glögg i Norge och på den tyska marknaden. Glöggsortimentet har i år växt till 25 artiklar och vi har ökat vår totala glöggförsäljning med ca 50% gentemot 2017.

Motörhead-varumärket en tillväxtmotor: 
Vi har under året utvecklat en långsiktig global plan tillsammans med vår partner. Denna har vi börjat sjösätta under året och kommer rulla ut med full kraft under 2019. Planen innebär i korthet att vi utvecklar och designar en attraktiv produktportfölj, som vi marknadsför och säljer i Sverige och på internationella marknader. Under hösten har vi först lanserat Motörhead vodka och i december den nya Motörhead-romen, som vann en upphandling på Systembolaget i konkurrens med 53 andra produkter och som lanserats med hög butiksdistribution. Två ytterligare Motörhead-produkter är på gång under 2019 och detta är bara början på att bygga Motörhead som ett starkt varumärke på den internationella dryckesmarknaden.

CEDER’S alkoholfria gin – nytt stort legoproduktionsuppdag: 
Under hösten har vi etablerat ett nytt samarbete med Ceder’s Drinks Ltd gällande produktion av alkoholfri gin. Det är ett omfattande legoproduktionsuppdrag med internationell potential. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att producera en så avancerad produkt åt en internationell aktör. Det är också ett mycket viktigt steg i att ställa om och utveckla produktionsanläggningen i Götene mot att producera alkoholfria produkter samt vin. Ett enormt arbete har lagts ned på att anpassa processer och utrustning i Götene för att kunna leverera en alkoholfri gin av hög kvalitet.

Utveckling av produktion: 
Ett omställningsarbete pågår i produktion, där vi under året har utvecklat våra processer ytterligare. Detta handlar främst om vår kapacitet och förmåga att producera nya typer av förpackningar och produkter, t ex PET-flaskor och alkoholfria produkter. Vi har också under 2018 tagit hem en stor del av glöggproduktionen från externa partners till fabriken i Götene. Götene Vin & Spritfabrik är en av få produktionsanläggningar i Sverige/Norden och vår produktionsplattform är en styrka på marknaden. Anläggningen i Götene har fortfarande outnyttjad kapacitet under delar av året (första halvåret) och vi har därför som ambition att växa inom vin för att utjämna säsongsvariationerna i bolaget.

Förstärkning av organisationen:
Vi har fortsatt att förstärka organisationen för att kunna leverera ännu bättre i linje med bolagets målsättningar. Vi har bl.a. rekryterat in nyckelkompetens på säljsidan och inom produktion. Ett arbete med att bygga en gemensam och tydlig företagskultur och stärka processer har också genomförts.

Emission för att finansiera vår tillväxtresa:
Umida är ett bolag med höga tillväxtambitioner och för att finansiera bolagets tillväxtresa har en företrädesemission genomförts under november. Genom den tillfördes Umida totalt 19 MSEK - 15,2 MSEK efter emissions- och garantikostnader om ca 3,7 MSEK. Det tillförda kapitalet ska användas till fortsatt investering i bolagets varumärken, investeringar i produktion, förvärv och för att återbetala brygglån som bolaget tidigare tagit upp. Jag vill passa på att tacka befintliga aktieägare som deltagit i emissionen och även välkomna nya aktieägare till Umida Group. 

Umida är som sagt på en förändringsresa och vi har kommit en bra bit på vägen mot våra mål, men har också många spännande saker fortfarande framför oss. Vi ser fram emot ett händelserikt 2019, då fokus kommer vara på att skapa en långsiktigt hållbar lönsamhet i bolaget. För att åstadkomma detta kommer vi arbeta både med att stärka marginalerna och att öka tillväxten. Tillväxten ska framför allt komma från expansion av Motörhead- och Scorpions-varumärkena, samt genom att växa inom vin och genom förvärv.

Det finns ett stort engagemang i bolaget och jag är stolt över teamets hårda arbete och insatser under det gångna året. Jag vill rikta ett tack till personalen och även till våra samarbetspartners för de insatser och framsteg som gjorts under 2018.

Avslutningsvis vill jag tacka för året som gått och för visat förtroende för mig, övriga ledningen och styrelse, samt önska en god jul och ett gott nytt år!

Stockholm 19 december 2018

Katarina Nielsen

Verkställande direktör

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar