Vinner upphandling för blanddryck hos Systembolaget värd 3,3 MSEK i nettoomsättning

Umida Group AB (publ) har vunnit ännu en upphandling hos Systembolaget för vinterns försäljningsperiod. Den nya blanddrycks/RTD-produkten kommer att säljas från december 2017 i Systembolagsbutiker med 95 procents marknadstäckning. Offerten estimeras bidra med ett tillskott på c:a 3,3 MSEK i nettoomsättning enligt den specificerade upphandlingsvolymen.

Efter de nyligen kommunicerade vinsterna av två upphandlingar av glöggprodukter kan Umida Group AB (publ) nu räkna in ännu en offertvinst från Systembolaget. Denna gång gällde upphandlingen en ekologisk blanddryck med tonic-smak i burk. Offerten omfattar en volym om 80 000 liter de första sex månaderna och estimeras bidra med en nettoomsättning på c:a 3,3 MSEK för Umida.

"Vi är väldigt glada över ännu ett kvitto på att vår strategi med egna varumärken och ett fokus på hög kvalitet är den rätta. Denna offertvinst är ett välkommet tillskott till blanddrycksportföljen GR8 och jag är övertygad om att konsumenterna kommer att uppskatta den här produkten minst lika mycket som de tidigare GR8 smakerna." säger Katarina Nielsen, VD för Umida Group AB (publ).

Umidas varumärke GR8 lanserades 2016 i samband med en liknande offertvinst från Systembolaget, blanddryck med Mango & Ananas-smak. Under det första året på marknaden har GR8 vuxit till att svara för en viktig del av Umidas försäljning och tillväxt och produktportföljen har breddats med tre ytterligare smaker. Utöver försäljning via Systembolaget säljs GR8 även genom Umidas samarbete med Solera Beverage Group till HoReCa-marknaden i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-759 08 90

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar