Ung Cancer lanserar cancerbaksmällan

Fler och fler överlever idag cancer men vägen tillbaka blir inte alltid som man tänkt sig. Sjukdomen lämnar fysiska och psykiska ärr som kan göra det svårt att våga leva fullt ut, skaffa barn eller visa upp sin kropp. Under rosa månaden lanserar Ung Cancer därför begreppet cancerbaksmällan.  

– Under rosa månaden hamnar mycket fokus på forskning och överlevnadssiffror, vilket självklart är jätteviktigt. Men bara för att man är friskförklarad lämnar inte cancern kroppen. För många blir livet aldrig som vanligt igen, säger Camilla Tuneberg, Ung Cancers generalsekreterare.

Den som är färdigbehandlade för sin cancer är nödvändigtvis inte frisk. Cancer kan innebära ett stort trauma och vissa drabbade lever vidare med svår ångest, en ärrad kropp och ett vardagsliv som stått på paus i många år. Det gäller också de som levt nära någon med cancer.

De här problemen märks särskilt bland Ung Cancers målgrupp, unga vuxna mellan 16-30 år. I den åldern förväntas man bli självständig, vara livskraftig, attraktiv, sexuell aktiv, starta sitt yrkesliv och skaffa familj. Saker som sällan passar ihop med att leva med de fysiska och psykiska ärren från att ha genomgått en svår sjukdom.  

Och tack vare framstegen inom forskningen är det idag fler som klarar sig, vilket är mycket positivt. Men det ställer också högre krav på att man tar hand om de som överlever, något som vården och samhället tyvärr inte alltid klarar av. Många av Ung Cancers medlemmar berättar att de möter en vård som brister i sin rehabilitering och ett samhälle som tycker man ska vara tacksam för att man överlevt. Bristerna i vården finns också dokumenterade i Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering som bland annat pekar på hur ojämlik rehabiliteringen är mellan de olika landstingen.

Ung Cancer har nu satt ord på detta fenomen och valt att kalla det för cancerbaksmällan. Ett begrepp som tagits fram för att synliggöra problemet och få till en förändring inom vård och samhälle samt att öka förståelsen i sociala sammanhang.

Under rosa månaden vill nu sprida våra medlemmars egna berättelser om cancerbaksmällan och på så sätt öka kunskapen i ämnet. Förhoppningen till framtiden är tydlig; ingen cancerberörd ska behöva kämpa ensam - även efter sjukdomen.

Läs vår debattartikel om cancerbaksmällan på Aftonbladet

Henrik Kjellberg
Presskontakt
076-308 58 76
henrik@ungcancer.se

Ung Cancer Ung Cancer är en ideell organisation som grundades 2010. Vi arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda (drabbade och närstående) i åldrarna 16-30. Ung Cancer skapar mötesplatser, ger personligt stöd, informerar och debatterar frågor på individ- och gruppnivå. Det är vi som säger Fuck Cancer. Mer information finns på www.ungcancer.se

Taggar: