KONSPIRATIONSTEORIER OCH MISSTROENDE FÖR POLITIKER UTBRETT BLAND BÅDE UNGA OCH VUXNA

Misstron gentemot politiker är idag mycket hög bland både unga och vuxna, samtidigt som anmärkningsvärt många även tror på olika konspirationsteorier. Allra starkast är trenderna bland vuxna. Det visar den senaste undersökningen från Ungdomsbarometern.

2015-12-07

Ungdomsbarometern genomför årligen den största kartläggningen i sitt slag av svenska ungdomars attityder, intressen och värderingar. Bland resultaten av årets studie finns bland annat slående insikter om ett lågt förtroende för politiken och pessimistisk syn på framtiden. Förutom ungdomar har frågor även ställts till en vuxen kontrollgrupp för jämförelse.

Endast fyra av tio ungdomar (15 till 24-år) anser att samhällets framtid ser ljus eller ganska ljus ut, och 51 procent anser att våra politiker saknar förmågan att lösa problemen i Sverige. Hela 76 procent av unga upplever – helt eller delvis – att partierna inte vågar lyfta känsliga frågor.

- ”Den här graden av misstroende har vi, vad jag känner till, inte riktigt observerat tidigare under våra 25 år av generations- och trendanalys. Eftersom att tankarna tycks vara särskilt fast rotade bland vuxna finns såklart skäl att ta utvecklingen på stort allvar. Den unga generationen tar givetvis intryck av den verklighet vi vuxna beskriver.”
, säger Ungdomsbarometerns vd Ulrik Simonsson

Dessutom tror många unga och vuxna idag på olika former av konspirationsteorier. Mer än var tionde vuxen (11 procent) anser att världen styrs av hemliga sällskap - som exempelvis Illuminati eller Frimurarorden. Lite drygt var tredje (30 procent) bland båda grupperna unga och vuxna vill varken ta avstånd ifrån eller ställa sig bakom ett påstående om att så är fallet. Vidare menar 46 procent av de unga, respektive 54 av de vuxna, att politiker sällan berättar om de verkliga motiven bakom sina beslut.

Med anledning av undersökningsresultaten skriver idag Ungdomsbarometern på DN Debatt tillsammans med Stiftelsen Expo, under rubriken "Allt för många bär på en djup misstro mot statsmakten".

---

Fakta om undersökningen samt ett urval av resultat biläggs detta pressmeddelande.

---
Presskontakt på Ungdomsbarometern: Erik Arroy 
Tel: 0707943265
E-post: erik@ungdomsbarometern.se
--- 

Ungdomsbarometern (UB) är ett analysföretag som sedan 1991 har arbetat med att kartlägga unga människors attityder, värderingar och beteenden inom en mycket stor bredd av områden. Utifrån detta hjälper UB sina kunder och uppdragsgivare inom olika sektorer – allt från statliga myndigheter, intresse- och branschorganisationer till mediehus och näringslivet – att bättre förstå och anpassa sina verksamheter till unga människors vardag och verklighet. 

Taggar:

Om oss

Ungdomsbarometern (UB) är ett analysföretag som sedan 1991 har arbetat med att kartlägga unga människors attityder, värderingar och beteenden inom ett brett spektrum av områden. Utifrån detta hjälper UB sina kunder och uppdragsgivare inom olika branscher – allt från statliga myndigheter och intresseorganisationer till mediehus och konsumentvaruföretag – att bättre förstå och anpassa sina aktiviteter till unga människors vardag och verklighet.

Snabbfakta

Misstroende gentemot politiker och konspirationsteorier är utbrett. Störst är tendenserna bland vuxna, men trenden är stark även bland unga. Ungas framtidssyn är även noterbart pessimistisk.
Twittra det här