Westfield Mall of Scandinavia tilldelas internationell certifiering inom hälsa och säkerhet - “Safe & Healthy Places”

Report this content

Efter en nyligen utförd extern granskning, står det nu klart att Westfield Mall of Scandinavia erhåller den internationella certifieringen "Safe & Healthy Places". Genom detta certifikat intygas att köpcentret genomgått en extern granskning och uppfyller väldefinierade kriterier inom hygien, säkerhet och miljö. Granskningen följer ett internt utformat revisionsprotokoll som genomförs tillsammans med den etablerade världsledaren inom test-, inspektions- och certifieringstjänster (TIC), Berau Veritas. 

Unibail-Rodamco-Westfield och Bureau Veritas har samarbetat sedan 2012, med syftet att etablera en intern praxis och säkertställa att definierade standarder för hälsa och säkerhet efterlevs av företagets köpcentrum världen över. Bureau Veritas är en viktig extern part, som löpande granskar och säkerställer att de senaste rekommendationerna från globala hälsomyndigheter implementeras och följs. Till följd av Covid-19 har nu kriterierna skärpts ytterligare och för första gången har epidemiologer varit delaktiga i att utforma de nya interna kraven. Westfield Mall of Scandinavia är ett av de köpcentrum som nyligen genomgått granskningen och som tilldelats utmärkelsen ”Safe & Healthy Places”. 

– Hälsa och säkerhet för våra medarbetare, hyresgäster och besökare är Unibail-Rodamco-Westfields högsta prioritet och vi är därför mycket tacksamma över Safe & Healthy Places-certifieringen för Westfield Mall of Scandianvia. De nya kriterierna, utformade tillsammans med epidemiologer, kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare stärka vår komptens inom hälsa, säkerhet och miljö och samtidigt säkerställa så att vi efterlever de senaste rekommendationerna från hälsomyndigheterna, nu och i framtiden, säger Sofia Rundström, centrumchef för Westfield Mall of Scandianvia. 

Granskningen inkluderar fler än hundra kriterier, indelade i fem olika dimensioner - Vattenkvalitet, luftkvalitet, tekniska installationer, brandsäkerhet och hygien. Till följd av Covid-19 har cirka tjugo kritierer adderats i hygienavsnittet, vilka tillförsäkrar att kvalificerade åtgärder vidtas i samband med en inträffad pandemi. Kriterierna inkluderar aspekter inom såväl säkerhet, kommunikation som renhållning.

Samtliga av Unibail-Rodamco-Westifelds nordiska shoppingcentrum, Täby Centrum, Solna Centrum, Nacka Forum samt Fisketorvet i Danmark, kommer innan årets slut att  att genomgå granskningen.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amanda Larsson, Communications Manager, Unibail-Rodamco-Westfield Nordics
Amanda.larson@urw.com
0730 – 95 71 88

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Efter en nyligen utförd extern granskning, står det nu klart att Westfield Mall of Scandinavia erhåller den internationella certifieringen "Safe & Healthy Places". Genom detta certifikat intygas att köpcentret genomgått en extern granskning och uppfyller väldefinierade kriterier inom hygien, säkerhet och miljö. Granskningen följer ett internt utformat revisionsprotokoll som genomförs tillsammans med den etablerade världsledaren inom test-, inspektions- och certifieringstjänster (TIC), Berau Veritas.
Twittra det här

Citat

Hälsa och säkerhet för våra medarbetare, hyresgäster och besökare är Unibail-Rodamco-Westfields högsta prioritet och vi är därför mycket tacksamma över Safe & Healthy Places-certifieringen för Westfield Mall of Scandianvia. De nya kriterierna, utformade tillsammans med epidemiologer, kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare stärka vår komptens inom hälsa, säkerhet och miljö och samtidigt säkerställa så att vi efterlever de senaste rekommendationerna från hälsomyndigheterna, nu och i framtiden
Sofia Rundström, centrumchef för Westfield Mall of Scandianvia