BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari – 31 december 2006

Bokslutskommunikén i korthet

·       Omsättningen uppgick till 526,2 MSEK (351,3), en ökning med 50%.
·       Rörelseresultatet ökade med 61% till 32,6 MSEK (20,2), vilket ger en rörelsemarginal om 6,2% (5,8%).
·       Resultatet efter skatt uppgick till 24,3 MSEK (15,1).
·       Resultat per aktie uppgick till 6,58 SEK (4,08) före och efter utspädning.
·      Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,7 MSEK (10,5).
·      Utdelningen föreslås bli 10,00 (1,50) SEK per aktie varav 7,50 SEK i extrautdelning.

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Dokument & länkar