OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSDOKUMENT MED ANLEDNING AV FUSIONEN MELLAN POOLIA OCH UNIFLEX

Informationsdokument med anledning av den aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Poolia AB (publ) (”Poolia”) och Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på bolagens hemsidor: www.poolia.com och www.uniflexgroup.com. Informationsdokumentet finns även tillgängligt på SEB:s hemsida: www.sebgroup.com/prospectuses.

Se bifogad fil för hela pressmeddelandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Bengtsson, VD Uniflex, tel: +46 (0) 736 00 68 10
Morten Werner, VD Poolia, tel: +46 (0) 706 36 25 25

Detta är information som Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 10 juli 2018, klockan 08.00 (CEST).

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Taggar:

Dokument & länkar