Posten Meddelande väljer Uniflex som bemanningsleverantör

 

Uniflex har tecknat ramavtal med Posten Meddelande för bemanningstjänster. Avtalet är nationellt och omfattar bemanningstjänster inom terminalarbete, terminalarbete ODR samt brevbärare.

I upphandlingen kvalificerades sju anbudsgivare att inkomma med anbud varav Uniflex blev en av de fyra vinnande leverantörerna som nu tecknat avtal med Posten Meddelande.

Avtalstiden sträcker sig fram till och med 2016-05-01 med möjlighet till förlängning upp till maximalt 2 år.

I avtalet garanteras inget ordervärde, men Uniflex bedömer att potentialen för Uniflex är ungefär 30 MSEK på årsbasis.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Uniflex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18:e juni 2013 kl 07.50 (CET).

För mer information kontakta:  

Jan Bengtsson, Verkställande Direktör Uniflex Sverige AB, tfn: 073-600 68 10

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundservice, försäljning och administration. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

Taggar: