UNIFLEX AB - Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012

Delårsrapporten i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 365,6 MSEK (350,7), en ökning med 4 procent.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,53) före utspädning och 0,26 SEK (0,52) efter utspädning.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,0 MSEK (12,6), motsvarande en rörelsemarginal på 1,9 procent (3,6).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,1 MSEK (12,8).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (9,1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,6 MSEK (11,4).

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundtjänst, försäljning, administration, städ och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

Taggar:

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar