UNIFLEX AB - Kommuniké från årsstämma 2017

Report this content

Vid dagens årsstämma i Uniflex AB togs följande beslut.

  • Utdelningen blir 1,50 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag för utdelningen blir torsdagen den 27 april 2017. Utbetalning beräknas ske den 3 maj.
  • Omval av Björn Örås som styrelseordförande och Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf som styrelseledamöter samt nyval av Staffan Jufors som styrelseledamot.
  • Omval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer, med Stefan Hultstrand som huvudansvarig revisor.
  • Att anta förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Denna information är sådan information som Uniflex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 klockan 18.30 (CEST).

Kontaktpersoner hos Uniflex:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Taggar:

Dokument & länkar