Uniflex följer EU:s bemanningsdirektiv om rekrytering genom inhyrning

Uniflex följer EU:s bemanningsdirektiv om rekrytering genom inhyrning. LO-TCO Rättsskydd/Elektrikerförbundet har dock valt att polisanmäla bemanningsföretaget Uniflex för brott mot arbetsförmedlingslagen. Anmälan baseras på de avtal som branschen i stort följer när en befintlig kund väljer att anställa en konsult, som tidigare varit inhyrd inom en viss tidsrymd.

När en kund väljer att anställda en tidigare konsult är det branschpraxis att bemanningsföretaget tar ut en ersättning för sina tjänster.  Ett tillvägagångssätt som stöds av såväl EU som den svenska regeringens utredare.

Detta har Uniflex, precis som övriga bemanningsföretag i Sverige, gjort sedan branschens begynnelse. Denna praxis är välkänd av de fackliga organisationerna i Sverige och Sveriges regering.

– Det är anmärkningsvärt att LO väljer att anmäla ett tillvägagångssätt som är allmänt vedertaget och accepterat sedan en lång tid tillbaks och som dessutom EU och Sveriges regerings utredare står bakom, säger Jan Bengtsson, VD på Uniflex. 

Det är bemanningsföretagens uppgift att hitta lämpliga kandidater till sina kunder, vare sig det gäller rekrytering eller inhyrning. För dessa tjänster tar bemannings- och rekryteringsföretag en avgift. Inte sällan får inhyrda konsulter erbjudanden om att bli anställda direkt hos kunderna. Det innebär att inhyrningen övergår i en rekrytering, och i dessa fall är det kutym att kunderna ersätter företaget som hjälpt till med rekryteringen.

– Om den här affärslogiken inte får gälla står svensk arbetsmarknad inför en gigantisk omstrukturering och den frågan borde snarare tas upp i diskussion mellan arbetsmarknadens parter samt på det politiska planet. Vi finner det därför anmärkningsvärt att ett enskilt bolag hamnat i skottgluggen, säger Jan Bengtsson, VD på Uniflex. 

EU:s bemanningsdirektiv, som gäller i Sverige sedan 5 december 2011, erkänner bemanningsföretagets rätt till skälig ersättning för tjänster till kundföretag för ”uppdrag, rekrytering, och utbildning av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag”, artikel 6 punkt 2. Även den svenska regeringens utredare av bemanningsdirektivets införande i Sverige, SOU 2011:5, erkänner bemanningsföretags rätt till ersättning för dessa kostnader.

Enligt den anmälan som gjorts utgör den här typen av affärsavtal ett hinder för de uthyrda att ta anställning hos kund. Något som Uniflex och branschorganisationen Bemanningsföretagen bestrider.

- Att hävda att den enskilda anställda skulle hindras är långt ifrån sanningen. Den enskilde konsulten har all frihet i världen att ta anställning hos kunden om han eller hon vill. Vi anser dock att de bemanningsföretag som förser företagen med personal ska få ersättning för sitt arbete eftersom det är en rättighet som tydligt framgår i EUs bemanningsdirektiv och erkänns av den svenska regeringens utredare, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

På Uniflex finns det inga begränsningar i anställningsavtalen och konsulterna får ta anställning var de vill. Konsulterna kan fritt säga upp sig och sluta så snart deras uppsägningstid löpt ut, säger Jan Bengtsson, VD på Uniflex. 

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundtjänst, försäljning, administration, städ och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

Taggar:

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar