Uniflex förbereder notering på Stockholmsbörsens O-lista

Uniflex Styrelse bedömer att en notering på Stockholmsbörsens O-lista innebär en kvalitetsstämpel och därmed ökat intresset för aktien och bolagets verksamhet. Med anledning av detta har styrelsen idag fattat beslut att påbörja förberedelserna inför en notering. Målsättningen är en notering på Stockholmsbörsens O-lista under 2006. För mer information kontakta: Jan Bengtsson, VD Uniflex, tfn: 08-555 368 10

Media

Media