Uniflex säljer det tyska dotterbolaget Uniflex Personal GmbH

Uniflex har tecknat ett avtal med den tyska koncernen Topp Holdings som innebär att de köper samtliga aktier i Uniflex tyska bolag.

Uniflex har tecknat ett avtal med den tyska koncernen Topp Holdings som innebär att de köper samtliga aktier i Uniflex tyska bolag
per den 1 januari 2018.

Köpeskillingen uppgår till 1,2 MSEK. Resultateffekten av transaktionen efter avdrag för rådgivningskostnader uppgår till minus 1 MSEK och kommer att belasta resultatet i det fjärde kvartalet.

”Vi har tyvärr inte lyckats att få vår tyska verksamhet att gå med vinst och jag tror att det bästa för personalen och kunderna i den verksamheten är att bolaget får en annan hemvist” säger Jan Bengtsson VD Uniflex och fortsätter, ”Jag är nöjd med det starka engagemang våra tyska medarbetare visat senaste tiden och jag är övertygad om att de kommer att trivas bra hos sin nya ägare”.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Uniflex AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 klockan 08.10 (CET).

För mer information, kontakta:                     

Jan Bengtsson, VD Uniflex AB, 073-600 68 10

För mer info om Topp Holdings läs här: http://www.toppholdings.com/en/ 

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. 

Taggar:

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar