UTTALANDE FRÅN STYRELSEN I UNIFLEX AB (PUBL) MED ANLEDNING AV FUSIONEN MED POOLIA AB (PUBL)

Styrelsen för Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Uniflex att, vid Uniflex extra bolagsstämma den 26 juli 2018, godkänna den av Poolia AB (publ) (”Poolia”):s och Uniflex styrelser gemensamt upprättade fusionsplanen.

Detta uttalande görs av styrelsen för Uniflex i enlighet med punkten II.19 i Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM, utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”).

Se bifogad fil för hela pressmeddelandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Bengtsson, VD Uniflex, tel: +46 (0) 736 00 68 10

Detta är information som Uniflex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 9 juli 2018, klockan 08.00 (CEST).

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Taggar:

Dokument & länkar