Färre unga studerar vidare direkt efter gymnasiet

Andelen unga som börjar studera på universitet eller högskola direkt efter gymnasiet har minskat tre år i rad. Under 2016 minskade andelen 19-åringar som inlett högskolestudier till 12,8 procent. Det är även stora regionala skillnader vad gäller när och om unga väljer att studera vidare. Det visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.   

– Allt färre går direkt från gymnasiet till högskolan. Om vi däremot tittar på dem som är några år äldre, 24-åringarna, så har andelen som påbörjat en högskoleutbildning under samma period legat stabilt. Bland dem är det cirka 43 procent som går in i en högre utbildning, säger Aija Sadurskis, utredare vid UKÄ som sammanställt siffrorna.

UKÄ har undersökt de regionala skillnaderna 2016 och kommit fram till att de är stora. I Stockholms län hade exempelvis drygt hälften, 50,7 procent, av 24-åringarna påbörjat högskolestudier. Det kan jämföras med Jämtlands län där drygt 33,0 procent börjat studera. På kommunnivå är skillnaden ännu större. I kommunen med högst andel, Danderyd, påbörjade 81,3 procent en högskoleutbildning, medan andelen var 16,0 procent i den kommun som hade lägst övergång.

– I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan. Det kan även finnas fler faktorer som påverkar, exempelvis om det finns en högskola eller ett universitet nära där man bor. Sen är det viktigt att komma ihåg att i kommuner där det inte bor så många kan det se ut som att svängningarna är väldigt stora när det i själva verket rör sig om ett mindre antal individer, säger Annika Pontén, chef för analysavdelningen vid UKÄ.

Här hittar du den statistiska analysen och de regionala siffrorna: http://uka.se/regional-rekrytering 

Kort om rapporten:
- UKÄ har analyserat i vilken utsträckning unga kvinnor och män påbörjar en högskoleutbildning, vilka skillnader som finns mellan olika län och kommuner samt vid olika åldrar.
- De åldrar som följts upp är 19, 21 och 24 år. Bland 19-åringarna hade 12,8 procent påbörjat högskolestudier, vilket var en minskning med 2,6 procentenheter jämfört med 2013. Bland 24-åringarna var motsvarande andel 43,6 procent, vilket motsvarar en i princip oförändrad nivå jämfört med 2013.
- Fler kvinnor än män söker sig till högskolan. Vid 24 års ålder hade 51,6 procent av kvinnorna påbörjat högskolestudier jämfört med 36,0 procent av männen. I högskolan som helhet utgör kvinnorna cirka 60 procent, och så har det sett ut de senaste tio åren med endast små förändringar.

För mer information kontakta:
Aija Sadurskis, utredare vid analysavdelningen vid Universitetskanslersämbetet,
08-563 086 03, aija.sadurskis@uka.se  
Annika Pontén, chef för analysavdelningen vid Universitetskanslersämbetet,
08-563 087 57, annika.ponten@uka.se

Kontakt pressekreterare:08-563 086 33 alt press@uka.se

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är myndigheten för tillsyn och granskning av och statistik om högre utbildning. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning, analyserar utvecklingen, ansvarar för officiell statistik om högskolan samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar och regler.

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar