Fler ämneslärare inom naturvetenskap genom kompletterande pedagogisk utbildning

Report this content

Matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen är vanligaste ämnena för de som läser till lärare på den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU. De som läser KPU är också äldre och hoppar mer sällan av sin utbildning jämfört med de studenter som går den reguljära ämneslärarutbildningen.

De studenter som utbildar sig till ämneslärare genom KPU har redan läst in minst ett teoretiskt undervisningsämne när de påbörjar utbildningen. Nu har utbildningen varit igång så pass länge att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, för första gången kunnat följa upp dessa studenter. KPU som den ser ut nu är en satsning för att få fram fler lärare men även för att stimulera till att fler utbildar sig till lärare inom naturvetenskapliga ämnen samt matematik och teknik.

Julia Elenäs, utredare på UKÄ, har tagit fram analysen om KPU-studenterna.
— Matematik, teknik och naturvetenskapliga är de ämnen som är vanligast i examen bland de som har gått KPU. Bland de som har gått den reguljära ämneslärarutbildningen är det samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och engelska vanligast, säger Julia Elenäs.

Julia Elenäs påpekar att det är svårt att jämföra KPU med den reguljära ämneslärarutbildningen. Det beror bland annat på att utbildningarna tar olika lång tid att läsa in och kan läsas i olika studietakter. Vissa områden kan ändå jämföras som exempelvis hur många tidiga avhopp som görs. För att försöka ge en rättvisande bild har då ett avhopp efter en termin på KPU jämförts med ett avhopp efter en eller två terminer på den reguljära ämneslärarutbildningen.

— I de grupper vi har tittat på hoppar färre KPU-studenter av sin utbildning jämfört med de som går den reguljära ämneslärarutbildningen. 19 procent av KPU-studenterna som började höstterminen 2015 hoppade av i ett tidigt skede. Motsvarande siffra för den reguljära ämneslärarutbildningen var 30 procent, säger Julia Elenäs.

Vad som gör att KPU-studenterna oftare stannar på sin utbildning syns inte i statistiken.

— Det är svårt att säga varför färre KPU-studenter hoppar av tidigt. Vad som kan väga in är att de redan har läst in ett teoretiskt ämne och alltså sedan tidigare har studievana. KPU-studenterna är också äldre än de som studerar till lärare på den reguljära ämneslärarutbildningen och tidigare analyser som UKÄ har gjort visar att äldre studenter hoppar av i lägre grad av. Ytterligare en faktor kan vara att KPU är en kortare utbildning än den reguljära ämneslärarutbildningen, säger Julia Elenäs.

Du kan läsa och ladda ner den statistiska analysen Nybörjare och examinerade på lärarutbildning: Var fjärde nybörjare på ämneslärarutbildningen är en KPU-student www.uka.se.

För mer information kontakta:
Julia Elenäs, Utredare Analysavdelningen på UKÄ: 073-662 85 23 julia.elenas@uka.se
Presstjänst UKÄ: 08-563 086 33 alt press@uka.se

Kort om KPU

  •  Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) regleras i en särskild förordning (2011:686) och leder till en ämneslärarexamen. Utbildningen omfattar 90 hp och för att vara behörig ska studenten ha avklarat ämnesstudierna sedan tidigare.
  •  Läsåret 2016/17 påbörjade 13 680 personer en lärarutbildning. Av dessa började 4 480 en ämneslärarutbildning, varav 1 020 började en KPU.
  •  KPU har en jämn könsfördelning bland nybörjarna och detsamma gäller den reguljära ämneslärarutbildningen. På program mot förskollärarexamen, grundlärarexamen och yrkeslärarexamen är istället en övervägande del kvinnor.
  •  Karlstads universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet hade flest KPU-nybörjare läsåret 2016/17.
  •  Antalet examinerade från lärarutbildning läsåret 2016/17 var 7 690. Av dessa tog 1 590 en ämneslärarexamen, varav 540 tog en ämneslärarexamen efter att ha läst en KPU.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Dokument & länkar