Fler vill bli lärare men 8 000 saknas varje år

Allt fler börjar på lärarutbildningarna, visar en ny analys från UKÄ. Antalet nybörjare på utbildningarna skulle trots det behöva vara nästan dubbelt så stort för att möta de framtida behoven. Det motsvarar 8 000 fler nybörjare varje år.

Sedan den nya lärarutbildningen startade hösten 2011 har inflödet till utbildningarna ökat stadigt. Trots detta är dagens lärarutbildningar bara runt 60 procent av den storlek som skulle behövas för att täcka det framtida årliga examinationsbehovet. Runt 21 000 personer skulle behöva börja på lärarutbildningen varje år. Läsåret 2014-15 var antalet drygt 13 000.

Det saknas runt 8 000 nybörjare per år. Mot den här bakgrunden är det inte sannolikt att Sveriges lärosäten kommer att kunna lösa lärarbristen under överskådlig tid, säger Fredrik Svensson, utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Höstterminen 2015 var antalet behöriga förstahandssökanden 17 200. Av dessa blev 12 300 antagna och 10 900 påbörjade studier på en lärarutbildning. Antalet nybörjare höstterminen 2015 motsvarar en ökning på 17 procent jämfört med höstterminen 2014.

Trots att fler påbörjar studier är söktrycket generellt sett fortsatt lågt till de olika lärarutbildningarna. För höstterminen 2015 var söktrycket lägst till inriktningen mot årskurs 7-9 och högst till förskollärarutbildningen.

De insatser som gjorts hittills har främst handlat om att få in fler i lärarutbildningarna. Det är välkomna åtgärder men inte tillräckligt. Samtidigt som högskolan gör vad den kan för att få in fler studenter och att fler även genomför utbildningen, krävs andra parallella insatser som tar avstamp i skolans organisation och lärarnas villkor, säger Annika Pontén, avdelningschef på UKÄ.

Läs hela analysen Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

För mer information, kontakta

Fredrik Svensson, utredare, tfn 08-563 087 87, fredrik.svensson@uka.se

Annika Pontén, avdelningschef, tfn 08-563 087 57, annika.ponten@uka.se

Pressekreterare, tfn 073-662 86 33,
press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bidrar till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det saknas runt 8 000 nybörjare per år. Mot den här bakgrunden är det inte sannolikt att Sveriges lärosäten kommer att kunna lösa lärarbristen under överskådlig tid.
Fredrik Svensson, utredare på UKÄ