Höga betyg till matematikutbildningarna

Report this content

Universitetskanslersämbetet har utvärderat kvaliteten på samtliga matematikutbildningar på högskolan. Av 30 utbildningar får hela 25 utbildningar omdömena ”mycket hög kvalitet” eller ”hög kvalitet”.

Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att granska kvaliteten på högskoleutbildningar. Idag offentliggörs resultaten från utvärderingen av matematikutbildningarna, totalt 30 utbildningar vid tolv universitet och högskolor. Tretton utbildningar får det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”, tolv utbildningar får omdömet ”hög kvalitet” medan bara fem utbildningar bedöms ha ”bristande kvalitet”. De fem utbildningar som får omdömet "bristande kvalitet" uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning och kommer att följas upp av Universitetskanslersämbetet om ett år.

– Många av de utbildningar som fått omdömet ”mycket hög kvalitet” verkar i en miljö med nära anknytning till civilingenjörsutbildningen. Resultatet kan ses som en indikation på att matematikutbildningar kan tjäna på att närma sig tekniska utbildningar, säger bedömargruppens ordförande Kathryn Hess Bellwald, professor vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Läs mer om resultaten i vår webbfunktion Resultatsök

Kontaktpersoner
Loulou von Ravensberg, utredare

Tfn 08-563 085 47, loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se

Anette Gröjer, avdelningschef
tfn 08-563 087 40, anette.grojer@uk-ambetet.se

Omdömen

Chalmers tekniska högskola
Matematik – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Matematik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Göteborgs universitet
Matematik – kandidatexamen Hög kvalitet
Matematik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Matematisk statistik – kandidatexamen Hög kvalitet
Matematisk statistik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Karlstads universitet
Matematik – kandidatexamen Hög kvalitet
Kungl. Tekniska högskolan
Matematik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Linköpings universitet
Matematik – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Matematik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Tillämpad matematik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Linnéuniversitetet
Matematik – kandidatexamen Bristande kvalitet
Matematik – magisterexamen Bristande kvalitet
Matematik – masterexamen Bristande kvalitet
Lunds universitet
Matematik – kandidatexamen Hög kvalitet
Matematik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Matematisk statistik – masterexamen Hög kvalitet
Mälardalens högskola
Matematik – kandidatexamen Bristande kvalitet
Matematik – masterexamen Hög kvalitet
Stockholms universitet
Försäkringsmatematik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Matematik – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Matematik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Matematisk statistik – kandidatexamen Hög kvalitet
Matematisk statistik – masterexamen Hög kvalitet
Umeå universitet
Matematik – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Matematisk statistik – masterexamen Hög kvalitet
Uppsala universitet
Finansiell statistik – masterexamen Hög kvalitet
Matematik – kandidatexamen Hög kvalitet
Matematik – masterexamen Hög kvalitet
Örebro universitet
Matematik – kandidatexamen Bristande kvalitet

Universitetskanslersämbetet är en ny myndighet inom högskoleområdet sedan den 1 januari 2013. Verksamheten handlar framför allt om att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningar, att utöva juridisk tillsyn av högre utbildning samt att ansvara för statistik och uppföljning, där ett stort uppdrag är att granska hur effektivt verksamheten vid universiteten och högskolorna bedrivs.

Dokument & länkar