Inga stora effekter på lönen för forskarutbildade

Report this content

En examen på forskarnivå ger i de allra flesta fall inte  någon större skillnad i lönekuvertet på kort sikt visar en undersökning från UKÄ.

Även om forskarexaminerade som grupp har relativt höga inkomster, visar undersökningen att en forskarutbildning inte påverkar lönen på kort sikt jämfört med motsvarande grupp som saknade forskarutbildning. Detta gäller i stor utsträckning oavsett examen, vilken sektor eller vilket län personen arbetar inom.

Det finns undantag, resultatet tyder på att det kan löna sig att disputera inom medicin och hälsovetenskap. Den som har en forskarutbildning inom detta ämne hade enligt undersökningen omkring tio procent högre lön jämfört med motsvarande grupp som saknade forskarutbildning. Detta forskningsämnesområde är också det område där antalet och andelen svenska doktorander har minskat minst under de senaste två decennierna.

-För att ge ett mer precist svar på varför det är så krävs ytterligare undersökningar. Men en rimlig hypotes är att det inom vissa sektorer finns en tydligare arbetsmarknad för forskarutbildade, säger Martin Söderhäll, ansvarig utredare för undersökningen.


Positiv löneutveckling på längre sikt

En examen på forskarnivå verkar påverka kvinnors lön positivt, till skillnad från mäns. Kvinnor med forskarutbildning hade cirka 4 procent högre löneinkomst än jämförbara kvinnor utan en examen på forskarnivå.

Rapporten visar också att en examen på forskarnivå ger en positiv löneutveckling på längre sikt.

-Att det bara tar några få år för de forskarutbildade att lönemässigt komma ikapp jämförbara individer utan examen på forskarnivås försprång tyder på att de forskarexaminerades förmågor värderas relativt högt på arbetsmarknaden, avslutar Martin Söderhäll.

Läs mer och ladda ner rapporten

Om rapporten

UKÄ har matchat jämförbara individer med och utan examen på forskarnivå med varandra. I undersökningen har man tittat på personer födda mellan 1970 och 1985 som har svenska gymnasiebetyg. Underlaget för studien är statistik från SCB.

Kontaktperson

Martin Söderhäll, utredare på UKÄ och ansvarig för rapporten, 08- 563 088 72 , 073-0780501 , martin.soderhall@uka.se
 

Presstjänst UKÄ:08-563 086 33 alternativt press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se 

Taggar: