Ja till forskarexamen inom textil och mode vid Högskolan i Borås

Högskoleverket har i dag beslutat att ge Högskolan i Borås tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom textil och mode. Högskolan blir därmed den första i landet att erbjuda forskarutbildning i modedesign och textil management.

I och med Högskoleverkets beslut kan Högskolan i Borås nu starta utbildning på forskarnivå inom textil och mode. Examenstillståndet gäller både konstnärlig forskarexamen och så kallad generell, det vill säga vetenskaplig, forskarexamen. Den generella forskarexamen i design omfattar ämnena textil management och textil materialteknik, medan utbildningen som leder fram till den konstnärliga forskarexamen kommer att ha modedesign och textildesign som huvudinriktningar.

– I Sverige finns bara två lärosäten med tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå, Göteborgs och Lunds universitet. Högskolan i Borås blir alltså den tredje i skaran, men inriktningarna textil och mode blir man i dagsläget ensam om. Sedan är det unikt att erbjuda utbildningar på forskarnivå med både generell och konstnärlig examen inom ett och samma område, säger Agnes Ers, projektledare på Högskoleverket. 

Avslag för konstnärlig forskarexamen vid Konstfack och LTU

Två andra lärosäten som också ansökt om tillstånd att utfärda konstnärlig forskarexamen är Konstfack och Luleå tekniska universitet. Högskoleverket har emellertid avslagit deras ansökningar. Till grund för avslaget ligger bedömargruppens rapport som visar att det i bägge fallen saknas en hållbar strategi för att bygga upp de utbildningar, inom konst respektive musik, som man har planerat.  När det gäller lärarkompetens, forskningsanknytning och studios får dock både Konstfack och LTU beröm.

Agnes Ers, tfn 08-563 085 21
e-post: agnes.ers@hsv.se

Maria Södling, tfn: 08-563 085 78
e-post:maria.sodling@hsv.se

Magnus Hjort, tfn: 08-563 087 04
e-post: magnus.hjort@hsv.se

 

Dokument & länkar