MOOCs gör högskolan tillgänglig för fler

Universitetskanslersämbetet föreslår att öppna nätbaserade kurser, så kallade MOOCs, ska kunna rymmas och finansieras inom högskolan. Den nya utbildningsformen ska vara en möjlighet för lärosätena, inte ett uppdrag.

– MOOCs står för en i grunden positiv utveckling, att göra kunskap tillgänglig för stora grupper människor. Den nya utbildningsformen kan bidra till det livslånga lärandet och att höja kunskapsnivån i samhället. Den ger också svenska lärosäten möjlighet att profilera sig internationellt. Det är bra för Sverige, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

Sedan flera år erbjuder universitet och högskolor i många länder öppna nätbaserade kurser som är fritt tillgängliga via internet, så kallade Massive Open Online Courses (MOOCs). Vem som helst kan delta i kurserna, det finns inga formella förkunskapskrav och det görs ingen antagning. UKÄ har på uppdrag av regeringen utrett möjligheter och eventuella hinder med att införa MOOCs i svensk högskola.

UKÄ:s förslag innebär att alla statliga lärosäten och ett flertal enskilda utbildningsanordnare ska ha möjlighet att anordna öppna nätbaserade kurser på rimliga villkor. Svenska MOOCs ska få finansieras av statliga anslag, men i begränsad omfattning. För flera lärosäten behövs stödfinansiering. UKÄ föreslår därför att staten avsätter särskilda medel, som också ska kunna användas för utveckling av digital högskolepedagogik.

– UKÄ:s ambition har varit att skapa ett möjliggörande regelverk och presentera ett färdigt förslag som kan genomföras utan ytterligare utredning, säger Marie Kahlroth, utredare vid UKÄ och ansvarig för utredningen om MOOCs.

Ladda ned hela underlaget på www.uka.se »

Kontakt:

Marie Kahlroth, utredare
Analysavdelningen
Tfn: 08-563 085 49
E-post: marie.kahlroth(at)uka.se

Pressekreterare
Tfn: 073-662 86 33
E-post: press(at)uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bidrar till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi bedriver kvalitetssäkring och juridisk tillsyn inom högskolan samt ansvarar för statistik, uppföljning och granskning av effektivitet på högskoleområdet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar