Över 60 utbildningar granskade: odontologi, historia och länderstudier

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ifrågasätter kvaliteten på drygt 40 procent av landets tandläkar-, tandhygienist-, tandtekniker- och odontologiutbildningar.  Även utbildningar inom historia och länderstudier har utvärderats – dessa visar i de flesta fall på hög kvalitet.

UKÄ:s granskningar av kvaliteten på högskoleutbildningar fortsätter. I dag publiceras resultaten från följande tre olika utvärderingar, totalt 64 utbildningar:

  • Tandläkarexamen, tandhygienistexamen, tandteknikerexamen och generella examina inom odontologi
  • Historia
  • Länderstudier

Av de 26 utbildningar som leder till en tandläkarexamen, tandhygienistexamen, tandteknikerexamen eller en generell examen inom odontologi får 11 utbildningar omdömet ”bristande kvalitet”. Bristerna handlar i flera fall om att studenterna saknar kunskap och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön.

Resultaten från de andra två utvärderingarna inom historia och länderstudier visar däremot i de flesta fall på en hög kvalitet. Majoriteten av utbildningarna får omdömet ”hög kvalitet”.

De utbildningar som får omdömet ”bristande kvalitet” är nu ifrågasatta och har ett år på sig att rätta till bristerna. Om bristerna kvarstår vid UKÄ:s uppföljning om ett år riskerar lärosätena att förlora examenstillståndet. Utbildningar som får det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet” belönas med en extra kvalitetspeng från regeringen.

UKÄ har beslutat om följande omdömen:

Försvarshögskolan
Historia med inriktning mot militärhistoria – kandidatexamen Hög kvalitet
Göteborgs universitet
Tandläkarexamen Hög kvalitet
Tandhygienistexamen Bristande kvalitet
Tandteknikerexamen Bristande kvalitet
Tandteknik – kandidatexamen Bristande kvalitet
Odontologi – masterexamen Hög kvalitet
Oral hälsa – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – magisterexamen Hög kvalitet
Historia – masterexamen Hög kvalitet
European studies – masterexamen Hög kvalitet
International administration and global governance – masterexamen Hög kvalitet
Högskolan Dalarna
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet
Högskolan Kristianstad
Tandhygienistexamen Hög kvalitet
Oral hälsa – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Historia – kandidatexamen Bristande kvalitet
Högskolan i Halmstad
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet
Högskolan i Jönköping
Tandhygienistexamen Hög kvalitet
Oral hälsovetenskap – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet
Globala studier – kandidatexamen Bristande kvalitet
Karlstads universitet
Tandhygienistexamen Bristande kvalitet
Oral hälsa – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – magisterexamen Hög kvalitet
Karolinska institutet
Tandläkarexamen Bristande kvalitet
Tandhygienistexamen Bristande kvalitet
Odontologisk profylaktik – kandidatexamen Hög kvalitet
Linköpings universitet
Historia – kandidatexamen Bristande kvalitet
Historia – magisterexamen Hög kvalitet
Linnéuniversitetet
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – magisterexamen Hög kvalitet
Lunds universitet
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – magisterexamen Hög kvalitet
Historia – masterexamen Mycket hög kvalitet
Asienstudier – masterexamen Bristande kvalitet
Europastudier – masterexamen Hög kvalitet
Mellanösternstudier – masterexamen Hög kvalitet
Malmö högskola
Tandläkarexamen Bristande kvalitet
Tandhygienistexamen Hög kvalitet
Tandteknikerexamen Bristande kvalitet
Odontologi – kandidatexamen Bristande kvalitet
Odontologi – magisterexamen Bristande kvalitet
Odontologi – masterexamen Bristande kvalitet
Historia – kandidatexamen Bristande kvalitet
Mittuniversitetet
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet
Stockholms universitet
Latinamerikastudier – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – magisterexamen Hög kvalitet
Historia – masterexamen Hög kvalitet
Södertörns högskola
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – magisterexamen Hög kvalitet
Umeå universitet
Tandläkarexamen Hög kvalitet
Tandhygienistexamen Hög kvalitet
Tandteknikerexamen Hög kvalitet
Tandteknik – kandidatexamen Hög kvalitet
Oral hälsa – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia –   kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – magisterexamen Hög kvalitet
Uppsala universitet
International humanitarian action – masterexamen Hög kvalitet
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet
Historia – magisterexamen Mycket hög kvalitet
Historia – masterexamen Hög kvalitet
Örebro universitet
Historia – kandidatexamen Hög kvalitet

Mer information om resultaten finns i Resultatsök:

Odontologi »
Historia »
Länderstudier »

Kontaktpersoner:
Odontologi: Tomas Egeltoft, utredare, tfn 08-563 088 28
Historia: Stella Annani, utredare, tfn 08-563 085 69
Länderstudier: Aija Sadurskis, utredare, tfn 08-563 086 03

Pressekreterare, tfn 073-662 86 33, press@uk-ambetet.se

Universitetskanslersämbetet ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uk-ambetet.se

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar