Så skiljer sig kostnaderna för svensk högre utbildning jämfört med OECD

I ett internationellt sammanhang är Sveriges satsningar på eftergymnasial utbildning och forskning inom högskolan stora. Det framgår av en rapport från UKÄ som bygger på data från OECD:s årliga publikation Education at a Glance. 

OECD:s siffror visar att Sverige tillhör de länder som satsar mycket på eftergymnasial utbildning och forskning inom högskolan, både per student och som andel av BNP. Sett till offentliga medel spenderar Sverige och övriga nordiska länder mest. I Sverige och övriga Norden finansieras merparten av utbildningsanordnarnas verksamhet med offentliga medel, medan studieavgifter utgör en betydande del i många andra länder. Det är alltså stora skillnader i hur eftergymnasial utbildning och forskning finansieras.

– I Sverige utgör kostnader för forskning mer än hälften av den totala kostnaden. Om man ser till enbart satsningarna på utbildning faller Sverige inte lika väl ut. Jag vill därför fortsatt betona att det krävs satsningar på högre utbildning parallellt med forskning. Det är nödvändigt för att vi ska kunna hävda oss i den internationella konkurrensen, säger Harriet Wallberg, universitetskansler på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

I UKÄ:s rapport Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD lyfts olika dimensioner och effekter av utbildningssatsningar i OECD-länderna fram. Rapporten är den första i en serie av tre där Sveriges eftergymnasiala utbildning sätts i ett internationellt perspektiv. Serien baseras på data från OECD:s årliga publikation Education at a Glance. UKÄ:s ambition är att göra data mer tillgängliga och att skapa en tydligare bild av de olika länderna med Sverige i fokus.

Läs hela rapporten här >>


För mer information, kontakta
Marie Kahlroth, utredare, tfn 08-563 085 49, marie.kahlroth@uka.se
Håkan Andersson, utredare, tfn 08-563 088 90, hakan.andersson@uka.se

Pressekreterare, tfn 073-662 86 33,
press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bidrar till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

I Sverige utgör kostnader för forskning mer än hälften av den totala kostnaden. Om man ser till enbart satsningarna på utbildning faller Sverige inte lika väl ut. Jag vill därför fortsatt betona att det krävs satsningar på högre utbildning parallellt med forskning. Det är nödvändigt för att vi ska kunna hävda oss i den internationella konkurrensen.
Harriet Wallberg, universitetskansler