Sverige i topp inom OECD: Högre utbildning leder till jobb

I Sverige leder eftergymnasiala studier i hög utsträckning till jobb. Sysselsättningsgraden för denna grupp är en av de högsta inom OECD. Vinsten i form av högre lön av att satsa på en högskoleutbildning är låg i Sverige jämfört med andra OECD-länder. Det visar en ny rapport från UKÄ.

Det är mycket positivt att högre utbildning i Sverige leder till jobb i så hög utsträckning. När det gäller den ekonomiska utdelningen för individen behöver Sverige bli bättre, säger Harriet Wallberg, universitetskansler på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Sedan 2009 har arbetslösheten för gruppen med eftergymnasial utbildning i Sverige minskat i förhållande till OECD-genomsnittet. Arbetslösheten är lägre för kvinnorna än bland männen, samtidigt som det motsatta gäller inom OECD. Sverige har generellt sett en hög sysselsättningsgrad, för gruppen med eftergymnasial utbildning en av de högsta inom OECD.

I Sverige är vinsten i form av högre lön för individen av att investera i en högskoleutbildning låg. Den så kallade lönepremien är en av de lägsta inom hela OECD. En kvinna med eftergymnasial utbildning tjänar i snitt 25 procent mer än en kvinna med gymnasial utbildning. Motsvarande lönepremie för männen är 29 procent.

UKÄ:s rapport Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade beskriver högutbildades ställning på arbetsmarknaden i Sverige ur ett internationellt perspektiv. Rapporten är den andra i en serie av två där Sveriges eftergymnasiala utbildning sätts i ett internationellt perspektiv. Serien baseras på data från OECD:s årliga publikation Education at a Glance. UKÄ:s ambition är att göra data mer tillgängliga och att skapa en tydligare bild av de olika länderna med Sverige i fokus.

Läs hela rapporten här »

För mer information, kontakta
Håkan Andersson, utredare, tfn 08-563 088 90, hakan.andersson@uka.se

Pressekreterare, tfn 073-662 86 33,
press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar