UKÄ riktar allvarlig kritik mot KI

Universitetskanslersämbetet har, i egenskap av tillsynsmyndighet, utrett hur Karolinska institutet följt regler relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet vid lärosätet. Granskningen ger intryck av att KI till varje pris velat skydda Macchiarinis rykte som forskare och behålla honom som anställd.

– Det finns flera skäl till att vi konstaterar att KI:s agerande ger intryck av att lärosätet till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare. Vi är bland annat kritiska till hanteringen av anmälningar om att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm.

I utredningen framkommer att KI:

  • inte utrett Macchiarinis bisysslor fullt ut
  • inte utrett flera misstankar mot honom angående oredlighet i forskning
  • på ett ofullständigt sätt genomfört de utredningar om oredlighet i forskning som inletts avseende honom, och
  • förlängt en av hans anställningar i strid med lärosätets anställningsordning.

Bristerna gör att UKÄ inte kan stanna vid att kritisera KI. UKÄ kommer därför under 2018 att följa upp KI:s arbete med sin åtgärdsplan. Inom särskilt utvalda områden ska myndigheten också granska styrdokument och ärenden vid KI, de senare genom särskilda stickprov.

– Vi kommer att kontrollera att KI följer de regler som gäller redovisningen av bisysslor, handläggningen av anmälningar om oredlighet i forskning samt anställningsärenden – allt för att liknande brister inte ska uppstå igen, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand.

Macchiarinis verksamhet på KI och Karolinska universitetssjukhuset har varit föremål för flera granskningar, bland annat avslutades nyligen en förundersökning om operationer som genomfördes i Sverige. Karolinska universitetssjukhuset och KI:s ansvar för verksamheten har utretts i två olika granskningar som utmynnat i särskilda rapporter.

Till beslutet

För mer information, kontakta
Christian Sjöstrand, chefsjurist, 08-563 087 31, christian.sjostrand@uka.se
Anders Söderholm, generaldirektör, nås via presstjänsten på 073-662 86 33, press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Det finns flera skäl till att vi konstaterar att KI:s agerande ger intryck av att lärosätet till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare. Vi är bland annat kritiska till hanteringen av anmälningar om att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.
Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ