Utländska studenters prestation ökar mest

Utländska studenters prestationsgrad ökar enligt en ny analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Prestationsgrad är ett mått på i vilken utsträckning studenter tar de högskolepoäng de är registrerade för. Svenska studenters prestationsgrad ligger i stort sett på samma nivå som tidigare.

- Utländska studenters prestationsgrad ökade markant mellan läsåren 2011 och 2012. Värt att nämna är att ökningen främst inte var i de grupper som påverkades av införandet av studieavgifter. Den senaste statistiken visar att utländska studenters prestationsgrad fortsätter att öka även om ökningen inte är lika stor, säger Håkan Andersson, utredare på UKÄ:s analysavdelning och ansvarig för analysen.

Svenska studenters prestation på samma nivå som tidigare år
Svenska studenters prestationsgrad har på övergripande nivå legat relativt stabilt under de senaste åren.

- Kvinnor fortsätter att ha en högre prestationsgrad än män. Det gäller oavsett om studierna sker på program eller på fristående kurser. Yngre studenter har också högre prestationsgrad. De som har högst är 22–24-åringarna, säger Håkan Andersson.

Analysen heter Uppgången för inresande studenters prestationsgrad fortsätter – En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/05–2013/14 och finns tillgänglig på www.uka.se

För mer information kontakta:
Håkan Andersson utredare Analysavdelningen: 08 563 088 90 alt hakan.andersson@uka.se

Kort om analysen:

- Universitetskanslersämbetet har undersökt studenters prestationsgrad det vill säga i vilken utsträckning studenterna tar de högskolepoäng de är registrerade för ett visst läsår

- Den genomsnittliga prestationsgraden för studenter registrerade i högskolan läsåret 2013/14 var 81,4 procent, en ökning med knappt 1 procentenhet sedan läsåret 2012/13. Ökningen i prestationsgrad sker framför allt för inresande studenter.

- Utländska, det vill säga inresande, studenter har högst prestationsgrad. Inresande studenter presterar i nivå med svenska studenter på generella program men tar betydligt större andel av poängen per kursregistrering på fristående kurser, 83 procent för kvinnorna och 80 procent för männen jämfört med 70 respektive 64 procent för de svenska kvinnorna respektive männen (notera att det endast är campusstudier som jämförs här).

- Kvinnor fortsätter att ha en högre prestationsgrad än männen oavsett om studierna sker på program eller på fristående kurser.

- Studenter i de äldre åldersgrupperna har generellt sett lägst prestationsgrad. Högst har yngre studenter främst 22-24-åringar. Undantaget är fristående kurser på distans där studenter som var 35 år eller äldre hade lika hög prestationsgrad som gruppen 22-24 åringar.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar