Återbetalning av konvertibel

Camanio Care AB (publ) har idag återbetalat det utestående beloppet av konvertibler som innehas av European Select Growth Opportunities Fund (“ESGO”)

Camanio Care AB (publ) har idag återbetalat det utestående beloppet av konvertibler som innehas av European Select Growth Opportunities Fund (“ESGO”), genom en ömsesidig överenskommelse, till ett pris i linje med deras par value, dvs 2 MSEK. Båda parter är överens om att den finansiella modellen som avtalats i dagsläget inte är gynnsamt för Camanio och återköpet minskar utspädning i aktien samt bedöms stärka aktieägarvärdet.

Finansieringslösningen relaterar till ett avtal som slöts mellan Camanio Care och ESGO tisdagen den 5 december 2017. Den första placeringen på 4 MSEK var den första transaktionen som genomfördes inom ramen för avtalet. Det övergripande avtalet kvarstår dock som alternativ vid eventuella framtida finansieringar och kommer i sådana fall åter utvärderas i relation till andra alternativ för Camanio.

Om ESGO

ESGO är en fond som investerar globalt i bolag inom teknik och life science som representerar en stor tillväxtpotential.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Camanio Cares hemsida: http://www.camanio.com/sv/investera/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2018.

Om oss

Unwrap Finance är verksamma inom finansbranschen. Bolagets primära fokus är att erbjuda finansiering och tillväxtkapital för små- och medelstora bolag på både kort och lång sikt. Verksamheten drivs med beprövade finansiella produkter och finansieringslösningar sammansatta på mer effektiva sätt.

Prenumerera

Dokument & länkar