Camanio Care (blivande Unwrap Finance AB) tecknar avtal med Mangoldlistan

Som offentliggjorts tidigare kommer aktien i Camanio Care avlistas från Spotlight den 7 aug. Styrelsen har nu tecknat avtal med Mangold om att aktien ska tas upp till handel på Mangoldlistan från den 10 augusti. Under hösten planeras en ansökan om notering på en ny handelsplats.

I samband med att aktien inte kommer handlas på Spotlight efter den 7 augusti har styrelsen i Camanio Care (under namnändring till Unwrap Finance) tecknat avtal med Mangold om att aktien ska tas upp till handel på Mangoldlistan från måndagen den 10 augusti 2020. Detaljerad information om tidsplanen och vilken marknadsplats som bolaget väljer att söka sig till planeras under augusti.
”Det är viktigt att vi kan erbjuda fortsatt handel i aktien även efter avlistningen på Spotlight fram tills val av ny marknadsplats färdigställts. Fram tills dess fungerar Mangoldlistan utmärkt som alternativ”, säger styrelsens ordförande Björn Westerholm.Handel i Bolagets aktie
Handeln kommer att ske under kortnamn UNWR, ISIN-Kod: SE0009320286.Orderläggning
Endast börsmedlemmar (Nasdaq OMX Nordic Stockholm) får lägga order på Mangoldlistan. Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds därför att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut, till exempel Avanza, Nordnet m.fl. Mer information om Mangoldlistan finns på Mangold Fondkommission AB:s webbplats www.mangold.se, under fliken Mangoldlistan.Övrig information
Mangold Fondkommission AB har tillstånd att enl. 2 kap 1 § 1p. lagen om värdepappersmarknaden ("VML") mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och får därmed organisera handel i finansiella instrument. Mangold Fondkommission AB har också en marknadsövervakningsfunktion enl. 8 kap 13 § VML som övervakar handeln och kursbildningen och ser till att handeln sker i överensstämmelse med Mangold Fondkommission AB:s regna regler, VML, andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Westerholm, styrelseordförande Camanio Care AB unät Unwrap Finance AB (publ)+46 (0)70 656 2007  Bjorn.Westerholm@gmail.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16:55 den 2020-07-16.  

 

Prenumerera

Dokument & länkar